Вихователю ДНЗ

2015
dnz-01-big

Усі заняття в дошкільному навчальному закладі / уклад. Н. Ф. Юрченко; іл. О. А. Семякіна. – Харків : Вид. група «Основа», 2013. – 509 с.

Посібник містить конспекти занять за такими розділами програми: «Цікава математика», «Мовленнєве спілкування», «Дитина і навколишній світ». Цікаві нестандартні розробки допоможуть вихователям організувати роботу щодо розв’язання цікавих і пізнавальних завдань із дотриманням усіх програмових вимог. Усі запропоновані заняття розроблені в ігровій формі з казковими сюжетами.

dnz-02-big

Педан, М. В. Організація освітнього процесу від вересня до травня. Ранній вік / М. В. Педан. – Харків : Вид. група «Основа», 2014. – 303 с.

Посібник містить орієнтоване планування організації життєдіяльності дітей у групі третього року життя за блочно-тематичним принципом. Наведено перспективне планування на весь навчальний рік та планування занять з фізичного, мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного (образотворча діяльність, конструювання, художня література) розвитку дітей. Також уміщено циклограми трудової, ігрової, дослідно-експериментальної діяльності дітей і циклограми спостережень на навчальний рік, на основі яких складаються календарні плани. Видання відповідає усім діючим програмам.

dnz-03-big

Вихователю найменших (система роботи з дітьми третього року життя) / авт.-укл. Л. М. Олійник, І. А. Романюк. – Харків : Вид. група «Основа», 2013. – 336 с.

Посібник містить щотижневе планування (заняття з образотворчого мистецтва; фізичного і музичного виховання; пізнавальної, художньо-мовленнєвої, ігрової діяльності та ін.), методичні рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи з дітьми третього року життя, а також багато іншої корисної інформації.

dnz-04-big

Шевцова, О. А. Цікава граматика: пізнавально-ігрові комплекси з навчання грамоти / іл. Н. В. Кридченко. 2-ге вид., випр. – Харків : Вид. група «Основа», 2012. – 192 с.

Посібник містить пізнавально-ігрові комплекси з навчання грамоти для дітей старшого дошкільного віку. Кожний комплекс спрямований на розвиток у дітей фонематичного слуху, вміння оволодівати звуковим аналізом слів, ознайомлення з літерами початкове читання. Комплекс супроводжуються завданнями, наочними матеріалами, покроковим коментарієм до ходу, графічними зображеннями наочних дидактичних посібників, необхідних для проведення ігор, розвивальних вправ та ін.

dnz-05-big

Ємець, А. А. Навчаємо дітей переказувати / А. А. Ємець, О. М. Коваленко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 111 с.

У посібнику наведено методику роботи з навчання переказу дітей дошкільного віку (від раннього до старшого). Посібник складається з двох частин. Першу подано у формі методичної консультації, що розкриває основні теоретичні аспекти навчання переказу. Друга частина презентує практичні розробки занять з ознайомлення дітей із художніми творами і формування навичок переказу. Наведені у конспекти занять побудовані н основі використання найбільш продуктивних методів і прийомів навчання. Разом з цією книгою рекомендовано використовувати посібник « Наочний матеріал до посібника «Навчаємо дітей переказувати»», у якому подано ілюстративний матеріал для організації та проведення занять із дошкільниками.

dnz-06-big

Гаркуша, Г. В. Казкова гімнастика протягом дня / Г. В. Гаркуша. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 173 с.

Мета пропонованого видання – підвищити інтерес дітей до різноманітних видів гімнастики за рахунок введення захопливих ігрових вправ. У посібнику подано практичний матеріал для організації і проведення вправ ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, ритмічної гімнастики, психогімнастики та різноманітних корекційних вправ із дітьми різних вікових груп.

dnz-07-big

745 ігор для дошкільників / укладач Шевцова О. А. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 366 с.

Посібник містить теоретичні та практичні аспекти організації ігрової діяльності в ДНЗ, розвитку і виховання дітей дошкільного віку з використанням різноманітних видів ігор: дидактичних, рухливих, сюжетно-рольвих тощо. Запропоновані ігри сприяють пізнавальному розвитку, формуванню комунікативних навичок, мислення, уміння дотримуватися інструкцій, розвитку уяви, відчуття тощо.

dnz-08-big

Старченко, В. А. Дошкільнятам про зоряне небо: навч.-метод. посіб. до базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / В. А. Старченко. – Київ: Наш час; Харків: Ранок, 2010. – 111 с.

Навчально-методичний посібник розроблено до Базової програми розвитку дитини шкільного віку «Я у Світі». У посібнику розкривається змістова лінія «Природа Космосу», визначається обсяг матеріалу для різних вікових груп управлінням принципів дидактики. Автор приділяє значну увагу спостереженням, дослідам, поетичній, усній народній творчості в роботі з дітьми, доступно і цікаво визначає основні астрономічні поняття.

dnz-09-big

Конопко, О. Л. Плекаємо у малечі почуття самовартісності: навч.-метод. посіб. до базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / О. Л. Конопко. – Київ : Наш час; Харків: Ранок, 2010. – 207 с.

У посібнику схарактеризовано вікові особливості розвитку в дітей четвертого-п’ятого року життя образу «Я», самоповаги, впевненої й водночас більш-менш зваженої поведінки у різних життєвих ситуаціях. Запропоновано ефективні методи формування у молодших дошкільників елементарних навичок самопізнання, зачатків довільної поведінки , уміння оптимістично ставитись до труднощів, розрахувати на свої можливості, відстоювати соціально прийнятими способами власну гідність, адекватно поводитися у незвичайній ситуації, долати різноманітні страхи, утримуватись від імпульсивної поведінки.

dnz-10-big

Шалімова, Л. Л. Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят / Л. Л. Шалімова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2012. – 160 с.

Посібник пропонує добірку цікавих занять із казко терапії для дошкільників різних вікових груп. Кожне заняття передбачає цілий комплекс різних форм навчально-виховної роботи: артикуляційна гімнастика, бесіди, фізкультхвилинки, інсценування казок, творі завдання тощо.

dnz-11-big

Кривоніс М. Л. Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / авт.-упоряд. М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій. ? Харків : Вид-во «Ранок», 2012. ? 176 с.

В даному посібнику представлені інноваційні методи роботи з дітьми щодо розвитку пам’яті та загальної підготовки до шкільного навчання. Видання містить теоретично-методичний та практичний матеріал щодо організації діяльності з ейдетичного виховання дітей, роботи з батьками й педагогами дошкільних закладів; воно пропонує комплексний підхід до проблеми всебічного розвитку дошкільників усіх вікових груп.

dnz-12-big

 Фесюкова, Л. Б. Як виховати генія / Л.Б. Фесюкова. – Харків : Вид-во «Ранок», 2010. – 192 с.

Основна концепція цієї книги – готувати дитину до школи з любов’ю, без примусу. Мандруючи з дітьми від вересня до серпня, ви пройдете цікавий та емоційний шлях спеціальної підготовки до школи. Творчі завдання разом з елементами грамоти й математики, що є в цій книзі, спрямують вихованню самостійності, відповідальності, організованості.

dnz-13-big

Художнє слово в житті дитини. Старший дошкільний вік: посібник-хрестоматія / Автор-упоряд. О. В. Трофімова. – Харків: Видавництво «Ранок», 2011. – 368 с.

Хрестоматія «Художнє слово в житті дитини. Старший дошкільний вік» серії «Щасливий день» укладена згідно з орієнтовним переліком художніх творів Базової програми «Я у Світі» та структурована за тематичними блоками – режимними моментами : «Ранок», «Прогулянка», «Заняття», «Друга половина для». Для художніх творів подається ряд орієнтовних творчих завдань: етюди, спостереження, дослідницька робота, вправи-емпатії, пантоміми, дихальні гімнастики, логопедичні зарядочки та багато іншого. Кожний тематичний блок, за вимогами програми «Я у Світі», спрямований на формування соціальної свідомості дітей, навичок безпечної поведінки, закладає основи екологічного виховання.

dnz-14-big

Ванжа С. М. Організація і проведення прогулянок: старший дошкільний вік / С. М. Ванжа, Т. І. Ожимова. – Харків : Вид-во «Ранок», 2013. – 208 с.

Цей посібник допоможе вихователям змістовно і цікаво організувати денну прогулянку. У ньому подано розгорнутий план організації та розробки денних прогулянок з дітьми старшого дошкільного віку. Також видання містить чудовий практичний матеріал: вірші, оповідання, дидактичні ігри, запитання до бесід з дітьми.

dnz-15-big

Хрестоматія з музики / упорядники І. М. Сорокопуд, Н. В. Андренко, А. М. Щербак – Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 144 с.

Збірку музичних творів упорядковано відповідно до програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Впевнений старт». До збірки увійшли музичні твори для слухання, співів і танцювальної діяльності, у ній викладено нотний матеріал і описи танцювальних композицій та ігор. Збірка призначена для роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

dnz-16-big

Дні здоров’я в ДНЗ: молодший дошкільний вік / упоряд. М. С. Гарбовська. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2012. – 40 с.

Дні здоров’я організовують в ДНЗ для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей. Даний посібник містить розробки днів здоров’я згідно з базовою програмою «Я у Світі» для молодшого дошкільного віку (3-4 роки). Пропоновані матеріали допоможуть урізноманітнити оздоровчу роботу з дошкільнятами, оптимально поєднуючи різноманітні навантаження, зміцнити здоров’я малюків.

dnz-17-big

Дні здоров’я в ДНЗ: старший дошкільний вік / упоряд. О. Й. Кльось. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2012. – 40 с.

Дні здоров’я організовують в ДНЗ для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей. Даний посібник містить розробки днів здоров’я згідно з базовою програмою «Я у Світі» для старшого дошкільного віку (5-6 роки). Пропоновані матеріали допоможуть урізноманітнити оздоровчу роботу з дошкільнятами, оптимально поєднуючи різноманітні навантаження.

dnz-18-big

Дні безпеки в ДНЗ: старший дошкільний вік (5-6 років) / Упоряд. О. Й Кльось. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2012. – 56 с.

Даний посібник містить розробки днів безпеки з ДНЗ згідно З Базовою програмою «Я у Світі». Матеріали підібрані відповідно до концептуальних засад розвитку і виховання дітей старшого дошкільного віку, з урахуванням їх природи, вікових особливостей та індивідуальних можливостей. Збірник допоможе педагогу формувати у дошкільнят уявлення про максимально безпечні умови перебування у навколишньому середовищі, виробляти у дітей стереотипи безпечної поведінки, турбуватися про своє здоров’я.

dnz-19-big

Дні безпеки в ДНЗ: старший дошкільний вік (5-6 років) / Упоряд. І. Д. Летнянка. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2012. – 56 с.

Даний посібник містить розробки днів безпеки з ДНЗ згідно З Базовою програмою «Я у Світі». Матеріали підібрані відповідно до концептуальних засад розвитку і виховання дітей старшого дошкільного віку, з урахуванням їх природи, вікових особливостей та індивідуальних можливостей. Збірник допоможе педагогу формувати у дошкільнят уявлення про максимально безпечні умови перебування у навколишньому середовищі, виробляти у дітей стереотипи безпечної поведінки, турбуватися про своє здоров’я.

dnz-20-big

Проценко, О. В. Профілактика соціальної дезадаптації дошкільнят / О. В. Проценко. – Київ: Шк. Світ, 2011. – 128 с.

У книжці подано систему роботи практичного психолога дошкільного закладу, спрямовану на попередження соціальної дезадаптації у малюків. Система роботі включає такі аспекти: профілактичну роботу з педагогами та батиками вихованців; діагностику і типологію труднощів у навчанні й поведінці; корекційні та розвивальні заходи з дітьми.

dnz-21-big

Белецкая, С. В. Развиваем малыша с пеленок. Что? Где? Когда? В воспитании малыша. – Харків : Аргумент Принт, 2012. – 160 с.

Наша книга станет незаменимым помощником в воспитании ребенка. Здесь вы найдете игры на развитие речи и мелкой моторики рук; упражнения, направленные на пробуждение и развитие потенциала ребенка, его индивидуальных особенностей и способностей; советы, которые помогут вам установить контакт, сблизиться с ребенком, откроют вам доступ к самым глубинным тайнам детской души.