Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

2017

Інклюзивне навчання : досвід упровадження / упоряд. А. Колупаєва. – К. : Вид. Група “Шкільний світ”, 2015. – 200 с.

Ця книга допомагає узагальнити проблему, дати законодавчу базу для інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах України, розкрити досвід зарубіжних країн та представити конкретні розробки вітчизняних авторів. Зокрема, пропонуються методики складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими потребами, пропонуються розробки уроків у школі з інклюзивним навчанням, діагностичні матеріали для учнів, батьків тощо.

 
Мякушко, О. І.
Психологічний супровід корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю : наук.-методичний посібник / О. І. Мякушко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

У посібнику визначено складові організації навчального процесу (особливості структурування освітнього середовища, що обумовлюють ефективність шкільного навчання дітей цієї категорії; охарактеризовано особливості засвоєння ними програмового матеріалу з курсу “Я і Україна”; викладений зміст спеціально розроблених комплексів навчально-розвивальних завдань для діагностики і формування уявлень учнів про довкілля, а також формування базових дій та операцій, які забезпечують достатній рівень засвоєння програмового матеріалу з предмета “Я і Україна”.

 
Обухівська, А.
Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загальнопед. Газет, 2012. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

У книжці йдеться про інтеграцію дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі та їх психологічний супровід. Висвітлено психологічні особливості дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку, розглядаються умови, яких вони потребують під час навчання у школі. Особливу увагу приділено завданням, які стоять перед працівниками психологічної служби у роботі з цими дітьми.

 
Сєднєва, В. О.
Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку : методичні рекомендації / В. О. Сєднєва. – Миколаїв : ОІППО, 2011. – 36 с.

У методичних рекомендаціях розглядається питання організації корекційного навчання учнів загальноосвітніх шкіл та дітей з особливими освітніми потребами, специфіка роботи з дітьми даної категорії.

 
Пінчук, Ю. В.
Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога : навчально- методичний посібник. – К. : КНТ, 2015. – 160 с.

Зміст навчально-методичного посібника спрямований на висвітлення найважливіших питань риторики, культури та техніки українського мовлення, без яких неможливе формування мовленнєвої і в цілому педагогічної майстерності корекційного педагога. Окремо виділено вимоги до мовлення фахівця – логопеда та визначено шляхи його вдосконалення.

 
Путівник для батьків дітей з особливим освітніми потребами. Книга 1. Інклюзивна освіта : вибір батьків. – К., 2010. – 70 с.

Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами; методичні рекомендації щодо забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями, обстоювання інтересів своєї дитини.

 
Кочерга, О. В.
Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку : методичні рекомендації для фахівців спеціальних, загальноосвітніх навчальних закладів та батьків учнів / О. В. Кочерга, В. В. Шорохова. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2015. – 64 с.

У посібнику узагальнено теоретичні підходи до використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау, подано методику проведення занять із баламетрики, представлений практичний матеріал для її застосування в освітньому закладі.

 
Пасічник, О.
Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами: психологічний супровід / О. Пасічник, Ю. Воронішина. – К. : “Видавнича група ”Шкільний світ”, 2017. – 144 с.

У книжці узагальнено матеріали документації супроводу дітей з вадами розвитку, зібрано матеріали для проведення консультативної, просвітницької та корекційної роботи. Матеріали адресовано практичним психологам, логопедам, консультантам психолого-медико-педагогічної консультації, керівникам і педагогічним працівникам навчальних закладів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, та батькам.

 
Голуб, Н. М.
Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку: навч. методич. посібник. – Ч. 1. – Вид. 1-е. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2014. – 384 с.

У посібнику розглянуто принципи корекційно-розвивальної роботи при порушеннях формування в молодших школярів писемного мовлення. Представлено дидактичний матеріал, що спрямований на усунення в учнів дислексії, дисграфії, дизорфографії, формування в них навичок читання та письма виховання культури української мови. Пропоновані у посібнику корекційно-розвивальні завдання дібрані та розроблені в межах певних лексичних тем, мають комплексний характер і призначені для корекції недоліків і розвитку мовного та смислового рівнів організації писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку.

 
Колишкін, О. В.
Корекційна освіта : вступ до спеціальності : навч. посібник / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 392 с.

У посібнику висвітлюються теоретичні основи корекційної педагогіки, її мета та завдання, основні аспекти предметного поля діяльності. Надається психолого-педагогічна характеристика різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку, охарактеризовано навчально-виховні заклади для дітей різних нозологій, визначено вимоги до особистості та професійної підготовки фахівців-дефектологів.

 
Дегтяренко, Т. М.
Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегія управління : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 403 с.

Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні.