Шкільний психолог: підвищуємо фахову майстерність

2013
sp-01-full

Бернацька, О.Б. Арт-терапія у вихованні самостійності підлітків / О. Бернацька. – К.: Редакції загальнопед. Газет, 2012. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Однією з проблем сучасних дітей є небажання дорослішати та відповідально ставитися до власного вибору. Використання арт-терапевтичних технік сприяє розвитку природного прагнення дітей до самостійності. У книжці викладено програму арт-терапевтичних занять із учнями 9-12 років загальноосвітніх та інтернат них закладів освіти й описано досвід проведення занять за пропонованою програмою. Книжка допоможе порозумітися з дітьми та розвивати в них здатність до самостійного вчинку.

sp-02-full

Калошин, В.Ф. Практика управління емоційним станом. Раціонально-емотивна терапія / В. Калошин. – К.: Шк. Світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Надмірне реагування на вчинка окремих людей, події та обставини ускладнює життєдіяльність людини, негативно впливає на стосунки здоров’я, службову кра’єру тощо. У книжці йдеться про те, як за допомогою раціонально-емотивної терапії навчитися керувати своїм емоційним станом. Використання раціонально-емотивної терапії дозволить кожному досягнути внутрішньої рівноваги, бути емоційно стійким, виходити неушкодженим зі стресових ситуацій. Завдяки чіткому алгоритму, метод простий і доступний у практичному застосуванні.

sp-03-full

Кондратенко, Л.О. Знову двійка: шкільна неуспішність як психологічне явище / Л. Кондратенко. – К.: Редакції загальнопед. Газет, 2012. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Навряд чи знайдеться хоча б один психолог чи педагог, який не торкався у своїй роботі питань, пов’язаних з ефективністю навчання та подоланням шкільної неуспішності. Автор доводить, що серед невстигаючих учнів початкової школи не так уже й багато школярів із ментальними потребами. У книжці проблема шкільної неуспішності розглядається з двох боків: педагогічного та психологічного. Також розкривається психологічний механізм первинної шкільної неуспішності та пропонуються шляхи її попередження..

sp-04-full Мамайчук, І.І. Діти з розладами поведінки: психологічна допомога / І. Мамайчук, М. Смирнова. – К.: Редакції загальнопед. Газет, 2012. – 120 с.- (Бібліотека «Шкільного світу»).

Проблеми поведінки в дитячому віці – нерідку явище, що потребує допомоги як педагогічної, так і психологічної. У книжці викладено основні принципи психологічного консультування психокорекції та психологічного супроводу дітей від 5 до 16 років, які мають відхилення в поведінці. Особливу увагу приділено методам роботи з родиною та близьким оточенням дітей. Проедставлено конкретні психотехнічні прийоми з формування навичок спілкування, емоційно-вольового регулювання поведінки, розширення репертуару поведінкових реакцій тощо.

sp-05-full

Обухівська, А.Г. Психологу про дітей з особливоми потребами у загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К.: Редакції загальнопед. Газет, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Інклюзивне навчання широко впроваджується в нашій країні, тому все більшої актуальності набуває фахової підтримкм з цього питання. У книжці йдеться про інтеграцію дітей із особливими потребами у загальноосвітній школі та їх психологічний супровід. Висвітлено психологічні особливості дітей із різними порушеннями психофізичного розвитку, розглядаються умови, яких вони потребують під час навчання у школі. Особливу увагу приділено завданням, які стоять перед працівниками психологічної служби у роботі з цими дітьми.

sp-06-full

Пов’якель, Н.І. Психопрофілактика конфліктів / Н. Пов’якель. – К.: Шк. Світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Конфлікти неминучі там, де є життя і люди. Тому потрібно знати, як запобігти їхнім негативним проявам і руйнівним наслідкам. У книжці розглядаються основи психологічного супроводу упередження конфліктів і конфліктних деформацій особистості. Велику цінність становить підібраний адаптований комплекс психологічних методик, що дають змогу попереджати виникнення конфліктних ситуацій, запобігати негативним впливам конфліктів на особистість..

sp-07-full

Хоменко, З.І. Вплив учителя на емоційний стан учнів / З. Хоменко. – К.: Редакції загальнопед. газет, 2012. – 128 с.- (Бібліотека «Шкільного світу»).

У перекладі з санскриту слово «вчитель» означає «Той, хто несе світло». Та частенько трапляється так, що сааме вчитель витрачає массу сил і часу, щоб змінити учня, «підігнати» дитину, до тог уявного зразка, який би не чинив супротиву. То як допомогти педагогу змінити свій стиль спілкування? У пропонованому виданні автор розкриває секрет професійної успішності педагога, ділиться діагностичними методиками роботи психолога з педагогічним коллективом, подає тренінг з корекції стилю спілкування вчителя.

sp-08-full

Баришполь, С.В. Співпраця вихователя ГПД та психологічної служби школи. – Х.: Вид. Группа «Основа», 2012. – 190 с. – (Серія «Вихователю ГПД»).

Як організувати роботу ГПД з урахуванням психолого-педагогічних особливостей навчально-виховного процесу? На що слід звернути увагу психологові і вихователів у першу чергу? Як провести діагностику та організувати корекційну діяльність? Як впливають на дітей під час позакласної роботи? На ці та багато інших питань ви знайдете відповіді на сторінках цього посібника. Посібник також містить методичні рекомендації щодо робот из батьками школярів, розробки виховних заходів, добірку ігор, зразки пам’яток, тестів, анкет..

sp-09-full

Кузнєцов, М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна. – Харків: ХНПУ, 2012. – 227 с.

У монографії розкривається психолого-педагогічний аспект проблеми переживання страхів школярами в умовах навчальної діяльності. Розгілянуті вікова динаміка, структура та види шкільних страхів. Наводяться результати апробації розвивально-корекційної програми, спрямованої на подолання шкільних страхів у молодших школярів і підлітків.

sp-10-full

Сидоренко, Н.О. Перший раз у перший класс: адаптація дитини до навчання у школі / Н. Сидоренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 176 с. – (Серія «Психологічна скарбничка»).

Дитина не народжується першокласником, готовність до школи – це комплекс здібностей, які піддаються корекції. Чому ж тоді одним легко вчитися, а іншим – важко? Можливо, це залежить від вроджених особливостей людини? Як це враховувати? Як знайти свій підхід до кожної дитини? Сааме для робот из дітьми, які виявилися неготовими до шкільного навчання, автор книжки розробила захопливі заняття у віршованій та ігровій формі, які дають змогу малечі включитися в навчальний процес.

sp-11-full

Усе про мотивацію / уклад. А.Г. Дербеньова. – Х.: Вид. Группа «Основа», 2012. – 207 с. : схеми, малюнки, табл. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

Цей посібник присвячено шляхам розв’язання проблем, що пов’язані із мотивацією до навчання учнів будь-якого віку. На його сторінках міститься корисна інформація з питань діагностування мотивації, що допоможе впливати на навчальний процесс активніше й дієвіше, сприятиме підвищенню ефективності навчальної діяльності та налагодженню взаємин із учнями, їх батьками й адміністрацією школи та ін.