Історія та Правознавство

2010
history-law-01-big

Мірошниченко, В.О. Організація проектної діяльності учнів на уроках історії в 10 класі / В.О. Мірошниченко. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009

Посібник присвячено актуальному питанню сучасної методики навчання історії — організації проектної діяльності учнів. Автори пропонують найважливіші теоретичні і практичні аспекти проектної технології. Подаються зразки можливих проектів з історії України й всесвітньої історії та методичні рекомендації щодо їх впровадження в навчальний процес.

history-law-02-big

Вєнцева, Н.О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі / Н.О. Вєнцева. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 127 с.

Матеріал присвячений методиці вивчення життя та діяльності видатних осіб, які вивчаються в курсі історії України в 7 класі.
Пропонуються матеріали для різних типів уроків, хрестоматійні довідкові матеріали, за допомогою яких розкриваються різні аспекти життя і діяльності історичних постатей.

history-law-03-big

Брецко, Ф.Ф. Державотволрення незалежної України (1991-2009) / Ф.Ф. Брецко. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 128 с.

У пропонованому посібнику подається навчально-пізнавальний матеріал з історії незалежної України. Розглядаються питання українського державотворення, розвитку демократичних інститутів
.

history-law-04-big Десятов, Д.Л. Методика використання наочності на уроках історії Стародавнього світу / Д.Л. Десятов. -Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 143 с.

Ця книга допоможе вчителю побудувати уроки історії на основі використання цілісної системи методів роботи з наочністю, результатом яких стане оволодіння учнями як предметно-історичними, так і загальнонавчальними вміннями та навичками. Значну частину посібника складають дидактичні матеріали.

history-law-05-big

Історія України. 9 клас. Готові дидактичні набори / Упоряд. Н.М. Морозова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 176 с.

Представлені готові дидактичні набори, розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, нових форм і методів роботи.

history-law-06-big

Чабан, Л.Г. Громадянська освіта. 9-11 класи / Л.Г. Чабан, Я.Г. Бондаренко. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 176 с.

Автори посібника пропонують один із варіантів конспектів до курсу “Громадянська освіта”. Уроки можна проводити в традиційних і нетрадиційних формах, серед яких: диспути, рольові ігри, захист проектів і т. п..

history-law-07-big

Шкільний курс “Громадянська освіта: основи демократії” та методи його навчання. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 207 с.

Уроки курсу для 10-11класів розроблені з використанням новітніх освітніх технологій, великої кількості наочної наглядності, що полегшує сприйняття учнями складних понять та категорій з громадянської освіти.

history-law-08-big

Андрусишин, Б.І. Методика викладання шкільного курсу “Основи правознавства”: підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – К.: Знання, 2008. – 301 с.

Розглядаються питання організації навчального процесу з правознавства в сучасній школі. Автори висвітлюють форми, методи та етапи навчання учнів, методику формування у школярів знань, умінь та навичок на уроках правознавства.

history-law-09-big

Бізбіз, Т.О. Правознавство. Практичний курс. Дидактичні матеріали / Т.О. Бізбіз. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 112 с.

Посібник містить дидактичні матеріали до практичного курсу правознавства, календарне планування курсу й словник юридичних термінів.

history-law-10-big

Перевозчиков, В.І. Економічна історія українських земель (Х-ХVІІІст.) / В.І. Перевозчиков, О.А. Тимчик. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 142 с.

У книзі розглядаються питання становлення Київської Русі, економіки українських земель за часів монгольської навали, особливості феодального характеру економічних відносин під владою Литовської, Польської та Російської держав, економічні аспекти державотворчого процесу на українських землях.