.

Історія

Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва – сучасний центр підтримки фахових інформаційних потреб науково-педагогічних, педагогічних та управлінських кадрів, студентів, учнівської молоді, а також сприяння підвищенню їх професійного, духовного і культурного рівня. Бібліотека відкрита для тих, хто вчиться і навчає, чиїм девізом є: “Навчання протягом усього життя”.

Історична довідка
Перші архівні дані про організацію Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки відносяться до важкого повоєнного 1946 року. 11 грудня 1946 року Миколаївська міська Рада депутатів трудящих, розглянувши листа працівників шкіл від 22 жовтня 1946 року за № 368 про поновлення в правах на приміщення колишньої вчительської бібліотеки по вулиці Чернігівській, ухвалила рішення за № 948 про передачу будинку по вул. Чернігівській, 17 Миколаївському обласному комітету Спілки працівників початкових і середніх шкіл УРСР для “відновлення в ньому діяльності колишньої вчительської бібліотеки”. Цей документ дає право визнати факт існування бібліотеки до 1946 року, але свідчень довоєнного часу поки що не знайдено, їхній пошук триває. Наступна історична віха – 1949 рік. Бібліотека переїздить на вулицю Московську, 45 і розміщується в п’ятьох кімнатах. 1969 рік бібліотека відзначила переїздом до Будинку вчителя по вул. Плехановській, 50, де зайняла весь перший поверх. Рішення президії Миколаївської обласної ради профспілок від 30 березня 1977 року ухвалило об’єднати 33 профспілкові бібліотеки м. Миколаєва і до 1 липня 1980 року створити Міжспілкову централізовану бібліотечну систему (МЦБС) з єдиним книжковим фондом, довідковим апаратом, штатами, комплектуванням і обробкою літератури. Маючи високий освітньо-професійний потенціал, учительська бібліотека стає базовою Центральною міською бібліотекою Міжспілкової ЦБС м. Миколаєва, тим самим стаючи для своїх 33 філій методичним центром. 1988 року бібліотека у зв’язку з капітальним ремонтом приміщення Будинку вчителя переїжджає на вул. Шкільна, 2. Рішенням Миколаївської обласної ради професійних спілок № 11-91/747 від 26.11.90 у зв’язку з реорганізацією структури профспілкових органів і закладів культури міжспілкова ЦБС м. Миколаєва з 1 січня 1991 року закривається. Рішенням Миколаївської міської ради народних депутатів від 27.11.1990 р. № 5/2 п. 11 «Решить вопрос о передаче на баланс горОНО библиотеки для учителей.» та наказом міськвиконкому № 6 від 21 січня 1991 р. міжспілкова ЦБС м. Миколаєва перейменована на бібліотеку працівників народної освіти м. Миколаєва. 1997 рік можна назвати початком нової ери в житті бібліотеки в зв’язку з переїздом до центральної частини міста – на вулицю Адміральську, 31. Розпорядженням міського голови № 358 від 25 вересня 1997 р. та наказом управління освіти Миколаївського міськвиконкому № 468 від 9 грудня 1997 р. бібліотека працівників народної освіти м. Миколаєва реорганізована в міську освітянську бібліотеку. Рішенням Миколаївської міської ради від 12.02.2000 року міська освітянська бібліотека реорганізована шляхом перетворення її на «Науково-педагогічну бібліотеку м. Миколаєва».

Впровадження ІКТ в роботу бібліотеки
Восени 1999 року в бібліотеці з’явився перший комп’ютер, одразу ж був налагоджений зв’язок з Інтернетом, доступ до світової інформаційної мережі став можливим для кожного читача бібліотеки. В 2000 році бібліотека створила власний сайт – www.library.mk.ua. У 2001 році за сприянням IREX/IATP, керівництва управління освіти та міської влади м. Миколаєва в бібліотеці відкрився Інтернет-центр. З 2002 року в бібліотеці впроваджено програмне забезпечення АБІС, на базі якого в 2008 році створено «Зведений електронний каталог бібліотек міста» – www.e-catalog.mk.ua. Сьогодні в бібліотеці працюють інтернет-місця для користувачів, Wi-Fi, повнотекстові бази даних, електронна доставка документів, автоматизовані бібліотечні процеси, в тому числі і книговидача.

Інформаційні ресурси
Фонд бібліотеки налічує біля 100 тисяч одиниць зберігання, основну частину становить література історичного, теоретичного і практичного характеру з педагогіки, психології, дефектології і суміжних наук російською та українською мовами. У фонді широко представлені монографії, енциклопедії, довідники, словники, наукові праці та вчені записки університетів України, підручники для всіх типів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, у тому числі і на електронних носіях інформації. Інформація про фонд бібліотеки представлена в електронному каталозі.

Видавнича діяльність
З квітня 1999 року бібліотека розпочала випуск інформаційного бюлетеня «Освітянин». Бібліографічні видання готуються згідно із запитами користувачів і спрямовані на педагогічних працівників із метою удосконалення організації навчально-виховного процесу. В бібліографічних виданнях представлена література баз даних науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Щорічно видаються методичні посібники та рекомендації для шкільних бібліотек. Повні тексти видань бібліотеки розміщені на сайті.

Соціокультурна діяльність
Протягом усього свого існування бібліотека є і культурно-дозвіллєвим центром, ставлячи собі за мету підвищення соціально-культурної активності населення. В різні часи в бібліотеці відбувалися дискусії, зустрічі, презентації книг, читацькі конференції. В бібліотеці працює дискусійний клуб «Позиція», Університет третього віку, студія «Подіум».

Шкільні бібліотеки – це наша місія і обов’язок
Згідно з Положенням про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України (Наказ № 334/31 від 30.05.2003) наша бібліотека є науково-методичним центром для освітянських бібліотек усіх типів і видів відповідного регіону. Спільно з науково-методичним центром управління освіти бібліотека здійснює підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, узагальнює досвід роботи, готує матеріали на колегію міського управління освіти, сприяє впровадженню ІКТ в шкільних бібліотеках.

Робота інформаційно-комп’ютерного центру
В 2018 році в бібліотеці відбулося відкриття сучасного інформаційно-комп’ютерного центру придбаного на кошти громадського бюджету. Ініціаторами проекту «Освіта немає вікових меж: Інтернет-простір для людей поважного віку» виступили − Громадська Організація «Освітній Центр «Університет третього віку» та Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва.
Проект має також прямий вплив на людей пенсійного віку які є слухачами «університету третього віку» з інших напрямів навчання, таких як: англійська мова, психологія-педагогіка. Адже в результаті навчання, викладачі активно застосовують комп’ютерну техніку, проектор, інтерактивну дошку.
Крім того, в приміщенні бібліотеки проводяться інші заходи в процесі яких використовується технічне обладнання інформаційно-комп’ютерного центру (проектор, ноутбуки, моноблоки).
У вільний від занять час, ресурсами інформаційно-комп’ютерного центру користуються читачі Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва.