Історія

Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва – сучасний центр підтримки фахових інформаційних потреб науково-педагогічних, педагогічних та управлінських кадрів, студентів, учнівської молоді, а також сприяння підвищенню їх професійного, духовного і культурного рівня. Бібліотека відкрита для тих, хто вчиться і навчає, чиїм девізом є: “Навчання протягом усього життя”.

Історична довідка
Перші архівні дані про організацію Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки відносяться до важкого повоєнного 1946 року. 11 грудня 1946 року Миколаївська міська Рада депутатів трудящих, розглянувши листа працівників шкіл від 22 жовтня 1946 року за № 368 про поновлення в правах на приміщення колишньої вчительської бібліотеки по вулиці Чернігівській, ухвалила рішення за № 948 про передачу будинку по вул. Чернігівській, 17 Миколаївському обласному комітету Спілки працівників початкових і середніх шкіл УРСР для “відновлення в ньому діяльності колишньої вчительської бібліотеки”. Цей документ дає право визнати факт існування бібліотеки до 1946 року, але свідчень довоєнного часу поки що не знайдено, їхній пошук триває. Наступна історична віха – 1949 рік. Бібліотека переїздить на вулицю Московську, 45 і розміщується в п’ятьох кімнатах.


Майже з початку заснування і протягом 30 років бібліотеку очолювала Валентина Михайлівна Дульська. Під її керівництвом була розпочата сумарна книга обліку фонду і зроблено перший запис в інвентарній книзі (до 1949 року жодних облікових документів виявлено не було). У цей період бібліотека формує фонд педагогічної літератури, створює каталоги і картотеки, що дозволяють їй професійно будувати свою роботу по організації обслуговування миколаївських працівників освіти.


1969 рік бібліотека відзначила переїздом до Будинку вчителя по вул. Плехановській, 50, де зайняла весь перший поверх. Рішення президії Миколаївської обласної ради профспілок від 30 березня 1977 року ухвалило об’єднати 33 профспілкові бібліотеки м. Миколаєва і до 1 липня 1980 року створити Міжспілкову централізовану бібліотечну систему (МЦБС) з єдиним книжковим фондом, довідковим апаратом, штатами, комплектуванням і обробкою літератури. Маючи високий освітньо-професійний потенціал, учительська бібліотека стає базовою Центральною міською бібліотекою Міжспілкової ЦБС м. Миколаєва, тим самим стаючи для своїх 33 філій методичним центром. 1988 року бібліотека у зв’язку з капітальним ремонтом приміщення Будинку вчителя переїжджає на вул. Шкільна, 2. Рішенням Миколаївської обласної ради професійних спілок № 11-91/747 від 26.11.90 у зв’язку з реорганізацією структури профспілкових органів і закладів культури міжспілкова ЦБС м. Миколаєва з 1 січня 1991 року закривається. Рішенням Миколаївської міської ради народних депутатів від 27.11.1990 р. № 5/2 п. 11 «Решить вопрос о передаче на баланс горОНО библиотеки для учителей.» та наказом міськвиконкому № 6 від 21 січня 1991 р. міжспілкова ЦБС м. Миколаєва перейменована на бібліотеку працівників народної освіти м. Миколаєва. 1997 рік можна назвати початком нової ери в житті бібліотеки в зв’язку з переїздом до центральної частини міста – на вулицю Адміральську, 31. Розпорядженням міського голови № 358 від 25 вересня 1997 р. та наказом управління освіти Миколаївського міськвиконкому № 468 від 9 грудня 1997 р. бібліотека працівників народної освіти м. Миколаєва реорганізована в міську освітянську бібліотеку. Рішенням Миколаївської міської ради від 12.02.2000 року міська освітянська бібліотека реорганізована шляхом перетворення її на «Науково-педагогічну бібліотеку м. Миколаєва».


„…Науково-педагогічна бібліотека.
З перших днів – це мій біль і моя турбота,
мої думки і простір, яким дихаю”.

Тетяна Роскіна

З 1989 по 2017 рік бібліотеку очолювала Тетяна Іванівна Роскіна – подвижник бібліотечної справи, культурно-освітній діяч, бібліофіл, краєзнавець, голова громадської організації „Миколаївська обласна бібліотечна асоціація”.


Впровадження ІКТ в роботу бібліотеки
Восени 1999 року в бібліотеці з’явився перший комп’ютер, одразу ж був налагоджений зв’язок з Інтернетом, доступ до світової інформаційної мережі став можливим для кожного читача бібліотеки. В 2000 році бібліотека створила власний сайт – www.library.mk.ua. У 2001 році за сприянням IREX/IATP, керівництва управління освіти та міської влади м. Миколаєва в бібліотеці відкрився Інтернет-центр. З 2002 року в бібліотеці впроваджено програмне забезпечення АБІС, на базі якого в 2008 році створено «Зведений електронний каталог бібліотек міста» – www.e-catalog.mk.ua. Сьогодні в бібліотеці працюють інтернет-місця для користувачів, Wi-Fi, повнотекстові бази даних, електронна доставка документів, автоматизовані бібліотечні процеси, в тому числі і книговидача.

Інформаційні ресурси
Фонд бібліотеки налічує біля 100 тисяч одиниць зберігання, основну частину становить література історичного, теоретичного і практичного характеру з педагогіки, психології, дефектології і суміжних наук російською та українською мовами. У фонді широко представлені монографії, енциклопедії, довідники, словники, наукові праці та вчені записки університетів України, підручники для всіх типів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, у тому числі і на електронних носіях інформації. Інформація про фонд бібліотеки представлена в електронному каталозі.

Видавнича діяльність
З квітня 1999 року бібліотека розпочала випуск інформаційного бюлетеня «Освітянин». Бібліографічні видання готуються згідно із запитами користувачів і спрямовані на педагогічних працівників із метою удосконалення організації навчально-виховного процесу. В бібліографічних виданнях представлена література баз даних науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Щорічно видаються методичні посібники та рекомендації для шкільних бібліотек. Повні тексти видань бібліотеки розміщені на сайті.

Соціокультурна діяльність
Протягом усього свого існування бібліотека є і культурно-дозвіллєвим центром, ставлячи собі за мету підвищення соціально-культурної активності населення. В різні часи в бібліотеці відбувалися дискусії, зустрічі, презентації книг, читацькі конференції. В бібліотеці працює дискусійний клуб «Позиція», Університет третього віку, студія «Подіум».

Шкільні бібліотеки – це наша місія і обов’язок
Згідно з Положенням про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України (Наказ № 334/31 від 30.05.2003) наша бібліотека є науково-методичним центром для освітянських бібліотек усіх типів і видів відповідного регіону. Спільно з науково-методичним центром управління освіти бібліотека здійснює підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, узагальнює досвід роботи, готує матеріали на колегію міського управління освіти, сприяє впровадженню ІКТ в шкільних бібліотеках.

Робота інформаційно-комп’ютерного центру
В 2018 році в бібліотеці відбулося відкриття сучасного інформаційно-комп’ютерного центру придбаного на кошти громадського бюджету. Ініціаторами проекту «Освіта немає вікових меж: Інтернет-простір для людей поважного віку» виступили − Громадська Організація «Освітній Центр «Університет третього віку» та Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва.
Проект має також прямий вплив на людей пенсійного віку які є слухачами «університету третього віку» з інших напрямів навчання, таких як: англійська мова, психологія-педагогіка. Адже в результаті навчання, викладачі активно застосовують комп’ютерну техніку, проектор, інтерактивну дошку.
Крім того, в приміщенні бібліотеки проводяться інші заходи в процесі яких використовується технічне обладнання інформаційно-комп’ютерного центру (проектор, ноутбуки, моноблоки).
У вільний від занять час, ресурсами інформаційно-комп’ютерного центру користуються читачі Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва.


The Scientific-pedagogical library of Mykolaiv – a modern centre for supporting the professional information needs of scientific-pedagogical, managerial staff and students by promoting their professional and cultural level. It is one of the three scientific-pedagogical libraries in Ukraine.

Our history
The first archival data about the organization of the Mykolaiv scientific-pedagogical library refer to the post-war years. On December 11, 1946, the Mykolaiv City Council of Workers’ Deputies, having examined letters from school workers dated October 22, 1946 No. 368 on the renewal of the rights to premises of the former teacher’s library on Chernigovskaya Street, issued decision No. 948 on transferring the building on Chernigovskaya Street 17 to the Nikolaev Regional Committee The Union of Workers of Primary and Secondary Schools of the Ukrainian SSR to “restore the activity of the former teacher’s library in it.”
Staffing was supposed to serve readers by one employee who was ordered to “draw up and submit a work plan for the library of teachers for the first quarter of 1947.” According to this painting, the library resumed its activities and became subordinate to the Regional Committee of the Union of Primary and Secondary School Workers.
In 1949, the library moved to Moskovskaya Street, 45. Almost from the beginning of the institution and for 30 years the library was headed by V. M. Dulskaya. Under her leadership, a total book of fund accounting was launched and the first entry in the inventory book was made (until 1949 no accounting documents were identified). During this period, the library forms a fund of pedagogical literature, creates catalogues and file cabinets that allow it to professionally build its work on organizing the service of Mykolaiv educators. In 1949, the library fund consisted of 680 books, a subscription was made to all pedagogical publications of the country, which are still in demand among the educational circles of the Mykolaiv region.
In the late 1960s, the city public called the library a teacher’s library and it occupies its own separate place in the city library system. Her fund totalled 54,280 copies of books, of which 37,977 were pedagogical literature; 20 items – pedagogical periodicals.
In 1969, the library moved to the Teacher’s House, opened in 1964, located at Plekhanovskaya Street, 50. The structure of the library has changed significantly: a reading room, a subscription and a bibliographic department have been formed. At that time, 5 people worked in the library. The posts of the heads of the reading room and the subscription were introduced. Serious work was carried out to organize the reference and bibliographic apparatus of the library (alphabetical and systematic catalogues, local history and systematic file cabinets, thematic folders and file cabinets), differentiated work with the readership, which consisted mostly of teachers.
In the 1970s, the centralization of libraries in the USSR began. By a decision of the Presidium of the Mykolaiv Regional Council of Trade Unions of March 30, 1977, it was ordered to merge 33 trade union libraries of Nikolaev and until July 1, 1980, to create the Inter-Union Centralized Library System (NCBS) with a single book fund, reference office, staffing and processing of literature.
At this time, the funds of the teacher’s library totalled 61,214 copies of books used by 5,220 readers, the number of visits was 24,657, and the volume of issuance was 104,702. Having a high educational and professional potential, the teacher’s library becomes the base Central City Library of the Inter-Union Central Library Center of Mykolaiv, thereby becoming a methodological centre for its 33 branches. In accordance with the decision of the Presidium of the Mykolaiv Regional Council of Trade Unions of September 11, 1979, the structure and staff of the library changed. There was a methodical department, departments of acquisition and processing of literature, a single fund and non-stationary forms of service. New posts introduced. In 1980, the library staff increased to 21 employees.
In 1988, the library, in connection with the overhaul of the construction of the Teacher’s House, moved to the entrance courtyards of New Waterhole (Shkolnaya St., 2). The number of readers has not decreased, on the contrary, their number has increased by 28%. Teachers and students now accounted for only 25% of the total number of readers. The fund totalled 62 103 books.
In the early 1990s, the library had 33 full-time employees, and remoteness from the centre did not affect the content and form of work. Only the collapse of the Soviet Union, the new currency, the political and economic crisis in the country almost became the reason for the destruction of the library. By the decision of the Mykolaiv regional council of trade unions No. 11-91 / 747 of 11/26/90 in connection with the reorganization of the structure of trade union bodies and cultural institutions, the inter-union centralized trade union of Nikolaev was closed on January 1, 1991. The library staff, led by director T.I. Roskina, began the struggle to preserve the library and search for a way out of adversity. Deputies of all levels were involved in resolving the issue. In the end, the library was preserved and remained in a number of cultural and educational institutions of the city.
In 1997, the library moved to the Student Creativity House (Admiralskaya Street, 31). The library funds were located in the adapted premises of the former library of the Political Education House on the ground floor.
By the order of the mayor No. 358 of September 25, 1997, and the order of the education department of the Mykolaiv city executive committee No. 468 of December 9, 1997, the library of public education workers in Mykolaiv was reorganized into the city educational library. By the decision of the Mykolaiv City Council of December 12, 2000, the city educational library was reorganized by its transformation into the Scientific-pedagogical Library of Mykolaiv.

Implementation of ICT in the library
In the fall of 1999, the first computer appeared in the library, and immediately the Internet was established, access to the World Wide Web became possible for every reader of the library. In 2000 the library created its site – www.library.mk.ua. In 2001, with the assistance of IREX / IATP, the leadership of the Department of Education and the Mykolayiv`s City Council, an Internet centre was opened in the library. Since 2002, ABIS software has been introduced in the library, based on which in 2008 it was created the “Consolidated electronic catalogue of city libraries” – www.e-catalog.mk.ua. Today, the library has Internet sites for users, Wi-Fi, full-text databases, electronic document delivery, automated library processes, including book publishing.

Information resources
The library stock has about 100,000 items of storage, the major part being literature of historical, theoretical and practical nature in pedagogy, psychology, defectology and related sciences in Russian and Ukrainian. The monographs, encyclopedias, directories, dictionaries, scientific papers and scientific notes of the universities of Ukraine, textbooks for all types of higher educational establishments of the humanitarian profile, including on electronic media, are widely presented in the fund. Information about the library stock is presented in the electronic catalogue.

Publishing activities
Since April 1999, the library has launched an educational bulletin, “The Educator” Bibliographic editions are prepared according to users’ requests and are directed to pedagogical staff in order to improve the organization of the educational process. The bibliographic editions present the literature of the library`s fund. Methodical guides and recommendations are published annually for school libraries. Full texts of the editions of the library are available on the site.

Socio-cultural activity
Throughout its existence, the library is also a cultural and leisure centre, aiming to increase the socio-cultural activity of the population. At different times, the library held discussions, meetings, book presentations, and reading conferences. There are Discussion Club, the Third Age University, and Studio operate in the library.

School libraries are our mission and duty
According to the Regulations on the Network of Educational Libraries of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Order # 334/31 of May 30, 2003) our library is a scientific and methodological centre for educational libraries of all types of the respective region. Together with the Scientific and Methodological Center for Educational Management, the library provides training for school librarians, generalizes work experience, prepares materials for the board of city government education, promotes the implementation of ICT in school libraries.

Public Computer Centre
In 2018, the library opened a state-of-the-art public information and computer centre. The initiators of the project “Education has no age limits: Internet space for people of respectable age” are the Public Organization “Educational Center “Third Age University”” and the Scientific-Pedagogical Library of Mykolaiv.
The project also has a direct impact on people of retirement age who are trainees of “Third Age University” from other fields of study, such as English, psychology and pedagogy. After all, teachers are actively using computer equipment, projector, interactive whiteboard.
In addition, the library has other activities in the process of using the technical equipment of the information centre (projector, laptops, monoblocks).
In the spare time, the readers of the Scientific-pedagogical library of Mykolaiv use the resources of the information-computer centre.