Соціальному педагогу: як стати професіоналом

2013
sp-12-full

Шевцов, З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посіб. / З.М. Шевцов. / К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності, технології, методи і форми робот из девіантними і обдарованими дітьми та молоддю, неблагополучними сім’ями, группами, підлітковими та молодіжними об’єднаннями; подаються шляхи подолання конфліктних і кризових ситуацій; висвітлюється організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога в системі освіти України. Пропонується методичний матеріал для проведення практичних занять і виконання завдання самостійної роботи; передбачені контрольні запитання і підсумкові тести на виявлення рівня знань.

sp-13-full

Ямковая, Л.С. Социальный педагог в школе: содержание и методы практической деятельности / Л.С. Ямковая, Т.В. Фролова. // Библиотека журнала «Директор школы». – 2012. – выпуск №7. – 174 с.

В условиях обострения проблем детства в россии в последние десятилетия и при отсутствии четких ориентиров в воспитательной работе особое значение приобретает организация социальной и психолого-педагогической помощи детям на основе соблюдения прав и интересов ребенка. Книга посвящена организации социально- педагогической службы в школе. Авторы рассказывают об основных направлениях работы социального педагога: с малообеспеченными и многодетными семьями, с педагогическими и социально запущенными детьми и подростками и др. Особенно полезными могут стать диагностические материалы: анкеты, методики, тесты.

sp-14-full

Професійний довідник соціального педагога / Уклад. О.І. Рассказова. – Х.: Вид. Группа «Основа», 2011. – 208 с. – (Серія «Професійний довідник»).

У посібнику представлені теоретичні та практичні матеріали, що стосуються діяльності соціального педагога: законодавча база; напрями , види та форми роботи; планування; зразки документації; діагностичний інструментарій та інші.

sp-15-full

Абетка соціального педагога / уклад. В.В. Волканова. – Х.: Вид. Группа «Основа», 2012. – 235 с.- (Серія «Соціальномі педагогу»).

У посібнику в алфавітному порядку представлені теоретичні матеріали, зміст, напрямки, прийоми, форми роботи.

sp-16-full

Харченко, С.Я. Робота соціального педагога з сім’ями / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова. – Х.: Вид. Группа «Основа», 2012. – 111 с.- (Серія «Соціальному педагогу»).

У посібнику розглянуто основні форми, методи, прийоми роботи соціального педагога з сім’ями. Особливу увагу приділено так званим «проблемним» сім’ям, які потребують допомоги. Також представлені зразки різноманітної документації, анкет, законодавча база стосовно цього питання.

sp-17-full

Робота соціального педагога з різними типами сімей: матеріали творчої групи соціальних педагогів / упоряд. Ю. Бойко та ін. – К.: Ред. Загальнопед. газет, 2013. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Такі різні діти, такі різні сім’ї… Як знайти ефективні підходи до них? Книжка, яку ви тримаєте в руках, допоможе в цьому, бо в ній розкрито характерні особливості різних типів сімей, подано модуль роботи соціального педагога з ними; запропоновано методики діагностики батьківсько-дитячих стосунків, впливу сімейного виховання на формування особистості дитини.

sp-18-full

Капська, А.Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. / А.Й. Капська, І.В. Пєша. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.

Соціальний супровід, як модель цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім’ї, набув широкого впровадження в роботі з ріщними категоріями сімей та молоді, і реалізується центрами соціальних служб. Навчальний посібник містить теоретичні засади та алгоритм технології реалізації соціального супроводу як одного із видів соціальн6ої роботи.

sp-19-full

Корекційна робота соціального педагога. Ігри та вправи / уклад. Л.В. Туріщева. – Х.: Вид. Группа «Основа», 2012. – 127 с. – (Серія «Психологічна служба школи»).

У посібнику розглянуто різноманітні напрямки корекційної діяльності соціального педагога в школі. Автор пропонує велику кількість анкет, тестів, ігор, вправ, які можна використати в практичній діяльності.