Педагогічна майстерність : крізь призму управлінської діяльності

I розділ. Педагогічна майстерність : крізь призму управлінської діяльності
1101868 Управління загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах : методичні рекомендації / ред. А. Ф. Шегеда. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип. 6). – ISBN 978-617-00-2409-1.

У збірці викладено найбільш актуальні питання управління загальноосвітнім навчальним закладом. Особлива увага приділена якості освіти, технологіям управління та інформаційному забезпеченню. Окремий розділ присвячено діловодству.

1103850

Житник, Б. О.
Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Ч.1 / Б. О. Житник. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.9). – ISBN 978-617-00-2523-4.

У посібнику розкрито методологічні засади розв’язання проблем проектування шкільних систем розвитку освіти й організації діяльності педагогічних колективів щодо впровадження інноваційних систем і технологій у навчально-виховний процес сучасного загальноосвітнього навчального закладу.

1103849

Житник, Б. О.
Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Ч.2 / Б. О. Житник. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 96 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.10). – ISBN 978-617-00-2541-8.

У посібнику розкрито методологічні засади розв’язання проблем проектування шкільних систем розвитку освіти й організації діяльності педагогічних колективів щодо впровадження інноваційних систем і технологій у навчально-виховний процес сучасного загальноосвітнього навчального закладу.

1100368

Василенко, Н. В.
Хмарні технології в управлінні навчальним закладом / Н. В. Василенко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 112 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип. 1). – ISBN 978-617-00-2305-6.

У посібнику висвітлено популярну тему хмарних технологій, надано методичні рекомендації щодо їх використання в управлінні навчальним закладом.

1105153

Василенко, Н. В.
Керівник навчального закладу: розвиток лідерскої компетентності як ознака громадянського суспільсьва / Н. В. Василенко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.12). – ISBN 978-617-00-2578-4.

У посібнику розкрито сутність лідера та лідерства. Ви познайомитесь із ідеальним варіантом управління за умов громадянського суспільства шляхом поєднання формального та неформального лідерства. Особливої уваги надано оцінюванню якостей сучасного керівника та технології розвитку лідерської компетентності. Для керівників навчальних закладів, викладачів і методистів системи вищої та післядипломної освіти.

1101850

Калошин, В. Ф.
Позитивне мислення: прктикум з формування / В. Ф. Калошин. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 144 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.2). – ISBN 978-617-00-2323-0.

Книгу присвячено практичній реалізації позитивного мислення на засадах формування певних рис характеру особистости. Після використання тренінгів, методик, порад, наведених у книзі, ви полюбите їх і застосовуватимете все життя, допомагатимете собі і близьким розвязувати будь-які проблеми, що виникають на вашому шляху. І, врешті-решт, ваше життя обовязково стане втіленням усіх ваших кращих сподівань та очікувань. Книгу призначено для широкого кола читачів, особливо вона буде корисною для вчителів, батьків, практичних психологів і соціальних педагогів.

1105150

Рибалко, Л. С.
Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко , А. В. Яцинік. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 112 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.11). – ISBN 978-617-00-2559-3

У монографії подано концептуальні підходи, зміст і компоненти, технологію розвитку організаційної культкри керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти. Підвищення вимог суспільства до особистості керівника освітньої залузі та недостатній рівень сформованості його організаційної культури зумовлюють особливу актуальність досліджувальної проблеми. Монографію адресовано керівникам і методистам дошкільних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти.

1105096

Васильченко, Л. В.
Організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання в закладах освіти / Л. В. Васильченко, І. С. Лапшина. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.1). – ISBN 978-617-00-2590-6.

У цьому посібнику запропоновано методичні рекомендації, напрацьовані членами творчих груп викладачів КЗ “ЗОІППО” ЗОР “Навчально – методичне забезпечення дистанційної освіти” (керівник Л.В.Васильченко) та керівників закладів освіти і методистів РВО “Дидактичне проектування та впровадження системи дистанційного навчання на рівні навчального закладу” (керівник І.С. Лапшина) щодо впровадження дистанційного навчання в Запорізькій області. Адресовано керівникам навчальних закладів, організаторам дистанційного навчання.

1100416

Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення: психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / ред. В. В. Кузьменко. – Херсон : КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2014. – 314 с. – ISBN 978-966-2919-68-4.

В монографії представлено наукові пошуки професорсько-викладацького складу та докторантів кафедри педагогіки і психології, науково-методичного відділу розвитку дитини КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” з актуальних питань історії освіти, професійної освіти, виховання та розвитку особистості, психології.

1105161

Інклюзивне навчання : досвід упровадження / упоряд. А. Колупаєва. – К. : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Б-ка “Шк. світу”). – ISBN 978-617-7287-12-3.

Інклюзивна освіта як сучасна інноваційна тенденція широко обговорюється в наукових колах, педагогічною та градською спільнотами. Ця книжка допомагає узагальнити проблему, дати законодавчу базу для інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах України, розкрити досвід зарубіжних країн та представити конкретні розробки вітчизняних авторів. Зокрема, у виданні подано зразки уроків у школі з інклюзивним навчанням, методику складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими потребами, діагностичні матеріали для учнів, батьків. Для шкільних психологів, педагогів, усіх, хто переймається проблемами інтеграції дітей з особливими потребами в загальносвітнє середовище.

1104716

Козляковський, П. А.
Персонологія : навчальний посібник / П. А. Козляковський, Л. В. Данилко. – Миколаїв : ФОП Швець В.Д., 2016. – 400 с. – ISBN 978-617-7240-12-3.

Викладено основни персонології, наведено головні поняття, категорії та їх характеристика. Психологічний практикум містить психодіагностичні технології текстів для проведення лабораторно – практичних занять. Посібник побудований за принципом модульно – тьюторської системи, що передбачає також самостійну навчальну роботу та призначений для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають практичну психологію, соціологію, політологію, юриспруденцію, педагогіку та соціальну роботу.