Практичному психологу

2017

Кривоніс, Т. Г.
Теорія та практика особистісної психотерапії : монографія. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2012. – 280 с.

У монографії надана оригінальна концепція надання психотерапевтичної допомоги з урахуванням особистості клієнта. Особистісна психотерапія – це комплексний підхід до надання психологічної допомоги, що ґрунтується на основних ідеях генетичної психології та розкриває їх у практично-психологічному спрямуванні. Глибинна психологічна робота залежить від уміння слухати, чути про що іде мова в процесі терапевтичного сеансу, відчувати клімат на сеансі, який є продуктом взаємодії терапевт-клієнт. Розуміти та розшифровувати те, що сповіщає клієнт на несвідомому, невербальному рівні, вміти спостереження перетворювати у слова, використовувати емпатію, конгруентність, професійну підготовку, знання своєї особистості і т. д. Особливий акцент в книзі робиться на процес як такий, відношенням терапевт-клієнт, техніці особистісної терапії та терапевтичним змінам.

Моргун, В. Ф.
Основи психологічної діагностики: навч. посібник / В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов. – 3-є видання. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2013. – 464 с.

В посібнику основну увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах обєктивного, субєктивного та проективного підходів. У додатку наведено завдання для індивідуальної та самостійної роботи, семінарських занять, питань для самоконтролю, методику оцінки ефективності навчальної діяльності студентів.

Максименко, С. Д.
Практикум із групової психокорекції : підручник / С. Д. Максименко, О. О. Прокоф’єва, Я. В. Цехмістер, О. В. Кочкурова. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2015. – 752 с.

В підручнику представлено детальну інформацію щодо специфіки групової психологічної корекції та її основних напрямків. Особливу увагу приділено обґрунтуванню тренінгу як психокорекційного методу, його методичних засобів. Розглядаються проблеми психокорекційної роботи з різними віковими групами. Матеріали підручника допоможуть сформувати цілісні уявлення про організацію психокорекційної роботи в групі.


 

Ільїна, Н. М.
Конфлікти в загальноосвітній школі : навч. посібник / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2017. – 183 с.

У посібнику висвітлено основні чинники і причини конфліктів у навчально-виховному процесі, їх наслідки, вплив на фізичне і психічне здоров’я вчителів і учнів, шляхи попередження та подолання. Розглянуто питання інтелігентності і культури спілкування сучасного вчителя. Підібраний комплекс психологічних методик дозволяє здійснити самодіагностику схильності до конфліктної поведінки, стресів, стану здоров’я, тощо.

Терлецька, Л. Г.
Психологія здоров’я : арт-терапевтичні технології : навч. посібник / Л. Г. Терлецька. – 2-е видання. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2017. – 128 с.

Арттерапевтичні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорами і казками. У посібнику також містяться приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми.

Митник, О. Я.
Психологічне консультування : навч. – метод. посібник / О. Я. Митник, І. В. Томаржевська. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2016. – 128 с.

Психологічне консультування розглядається у посібнику як окрема галузь психологічної допомоги. Окремо розглядаються питання питання психологічного консультування у сфері освіти.

Немеш, О. М.
Практична психологія віртуальної реальності : монографія. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2015. – 320 с.

У різних розділах монографії порушуються та обговорюються актуальні питання практичної психології віртуальної реальності – тема Інтернет-залежності, гендерні аспекти використання Інтернету, проблеми інгібіції та дезінгібіції тощо. Також зосереджено увагу на психологічних аспектах використання Інтернету від глибоко особистих визначень “Я” крізь різноманітні соціальні обміни аж до потенціалу трансперсональних аспектів.

Наконечна М. М.
Допомога іншому : психологічні аспекти : монографія / М. М. Наконечна . – К. : Видавничий дім “Слово”, 2012. – 184 с.

Монографія присвячена вивченню психологічної природи допомоги іншому як засобу розвитку і саморозвитку особистості. Психологічний зміст допомоги іншому полягає в сприянні входженню іншої людини в стан суб’єктності, що передбачає певні особливості обох суб’єктів взаємодії, а саме – активність, рефлексивність, емпатичність і креативність, а також відповідний рівень мотивації. З психологічної точки зору, допомога іншому – це взаємодія з іншим, що здійснюється з метою 1) полегшення його страждань; 2) сприяння його розвитку, розкриттю потенціалу його здібностей. Виділено три рівні надання допомоги: реципієнтний, предметний і субєктний.

Терлецька, Л. Г.
Тілесно-орієнтований тренінг : навч. посібник / Л. Г. Терлецька. – Вид. 2-ге. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2017. – 104 с.

У посібнику представлені основи тілесно-орієнтованої психології та технологія проведення тілесно-орієнтованого тренінгу, які мають на меті допомогти спеціалістам, що працюють у цьому напрямку (практикуючим психологам, соціальним працівникам) організувати роботу груп по роботі з тілом. Ця книга може стати путівником в цікавій подорожі в світ пізнання власної тілесності.

Скок, А. Г.
Психологічна служба освіти: навч. посібник / А. Г. Скок, І. М. Ющенко. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2013. – 240 с.

В розділах книги представлені різноманітні напрямки та методи роботи практичного психолога з дітьми дошкільного та шкільного віку. Особливу увагу приділено роботі з педагогічним колективом закладів освіти.

Немеш, О. М.
Інтернет-технології в психологічній практиці: посібник / О. М. Немеш. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2014. – 256 с.

Посібник присвячено висвітленню психологічних аспектів використання Інтернету в практичній роботі психолога. Розкрито психологічні основи Інтернет-комунікації. Проаналізовано основні теорії комп’ютерно-опосередкованої комунікації та психологічні особливості дезінгібіції. Зроблено огляд сучасних психологічних досліджень, присвячених Інтернет-залежності. Висвітлено можливості застосування в Інтернеті засобів психотерапії та роботи груп самодопомоги.