Виховання громадянина в полікультурному середовищі

2014
ge-01-big

Виховуємо людину і громадянина: навч.-метод. посібник/ Упоряд. С. Буров, О. Войтенко, І Костюк. – К. : Відродження, 2009, – 127 с.

Навчально-методичний посібник для вчителів історії та інших суспільних наук містить матеріали, які можуть бути використаними у вивченні курсів історії України та всесвітньої історії в старших класах, а також у позаурочній діяльності. Саме третій розділ книги “Виховання громадянина в школі: можливості вчителя” буде корисним для виховання взаємоповаги, співдружності, толерантністі./em>

ge-02-big

Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності: навч.-метод. посібник/Авт.-упоряд. А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. – К. : ТОВ “Майстерня книги” , 2010. – 344 с.

Посібник адресований вчителям історії та інших суспільних наук, заступникам директорів шкіл з виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям. В ньому пропонуються методичні рекомендації з організації виховної роботи в школі та позашкільній діяльності з полікультурної компетентності, толерантності, протидії ксенофобії та расизму. Форми заходів різні – від виховних годин або тематичного уроку до пришкільного табору “Джерела толерантності”.

ge-03-big

Омельченко, Л. П. Громадянське виховання/ Л. П. Омельченко — Х. : Вид. група “Основа” , 2007. – 224 с.

У книзі представлені теоретичні й практичні матеріали з усіх напрямків громадянського виховання у школі: виховання громадянськості засобами правової освіти і правового виховання, учнівського самоврядування як одного із аспектів громадянського виховання особистості та інші.
.

ge-04-big

Виховання громадянина: психологопедагогічний і народознавчий аспект: навч. посібник. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252 с.

Розглядаються питання сутності громадянськості, психолого-педагогічні та народознавчі основи її формування, обгрунтовано ефективні форми й засоби роботи з виховання громадянських якостей. Подано розробки окремих виховних заходів, уроків та інші матеріали.

ge-05-big

Практична медіаосвіта: авторські уроки/ред.-упоряд. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк, – К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. – С. 426-430.

В збірнику є розділ “Полікультурність” який знайомить з поняттям полікультурності та багатоманітності і має за мету формування моделей толерантної особистості.

ge-06-big

Система громадянського виховання в школі / Упоряд. Ж. Сташко. – К. : Вид. дім “Шкіл. світ”. – 2006. – 128 с.

До вашої уваги пропонуються теретичні основи й практичні рекомендації щодо організації громадянського виховання в школі. Збірник містить авторські прграми, розробки уроків та позакласних заходів з громадянського виховання..