«Я готуюсь до уроку…»

2012

subjects-01-full Біологія
Жигуліна, О. О. Біологія. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень): розробки уроків / О. О. Жигуліна. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 272 с.
Задорожний, К. М. Дидактичні картки з біології. 9 клас / К. М. Задорожний. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 64 с.
Свінченко, І. А. Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. В 2-х частинах: навчальне видання. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – с.
Свінченко, І. А. Групові форми навчання у викладанні біології. В 2-х частинах / І. А. Свінченко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – с.
Тагліна, О. В. Біологія. 11 клас. Дидактичні матеріали до курсу: навчальне видання / О. В. Тагліна. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 93 с.
Тиждень біології в школі: навчальне видання. Вип.7 / Уклад. К. М. Задорожний. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 142 с.
Токарівська, Д. Т. Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства: інструкції з безпеки життєдіяльності / Д. Т. Токарівська, Л. М. Фаль. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 126 с.
Шаповаленко, О. В. Дидактичні картки з біології. 10 клас / О. В. Шаповаленко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 64 с.
Шаповаленко, О. В. Дидактичні картки з біології. 11 клас / О. В. Шаповаленко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 64 с.
Шевченко, Н. І. Використання фольклору на уроках біології: дидактичні матеріали / Н. І. Шевченко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 110 с.
Шпотюк, О. Й. Проблема харчування й здоров’я: матеріали до курсу біології / О. Й. Шпотюк. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 110 с.
subjects-02-full Географія
Діяльнісний підхід у викладанні географії: досвід учасників конкурсу «Учитель року» / Уклад. Є. І. Науменко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 95 с.
Довгаль, Г. Д. Завдання для поточного контролю. 6 клас. Готуємось до ЗНО / Г. Д. Довгаль. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 79 с.
Інноваційні технології в роботі вчителя географії / Уклад. С. І. Науменко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.
Інтелектуальні ігри на уроках географії / Уклад. В. О. Ніколенко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.
Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації / Уклад. Т. Г. Назаренко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 112 с.
Соловйов, В. О. Геотектоніка. Відомості до шкільного курсу географії / В. О. Соловйов. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Стадник, О. Г. Відкриття й дослідження океанів: матеріали до уроків / О. Г. Стадник. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 96 с.
Стадник, О. Г. Географія. 11 клас. Профільний рівень: розробки уроків / О. Г. Стадник. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 464 с.
Сучасні підходи до викладання географії. Досвід учасників конкурсу «Учитель року». – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 96 с.
subjects-03-full

Іноземні мови

Алєксєєва, С. О. Шлях до досконалості: програма гуртка з англійської мови. Ч. 1. 10 клас / С. О. Алєксєєва. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 80 с.
Бутковська, Н. О. Англійські та американські свята й традиції / Н. О. Бутковська, Н. І. Маслова. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.
Вишневський, О. І. Методика навчання іноземних мов: навчальний посібник / О. І. Вишневський. – К.: Знання, 2011. – 206 с.
Єрмоленко, Л. П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з англійської мови / Л. П. Єрмоленко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 80 с.
Зуєва, М. В. Стимулюємо розвиток учнів: навчальне видання / М. В. Зуєва. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 95 с.
Кидик, Л. Б. Ukraine we live in: навчальне видання / Л. Б. Кидик. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с.
Ковальова, Т. С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів (Тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т. С. Ковальова. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 125 с.
Комогорова, М. І. Педагогічне забезпечення міцності знань (на прикладі англійської мови) / М. І. Комогорова. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 80 с.
Маслова, Н. І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова: навчальне видання / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська, Г. П. Бородай. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 94 с.
Самойлюк, Н. В. Уроки англійської мови. 8 клас (за підручником А. Несвіт): методичний посібник / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Тюльпа, Л. А. Важливі теми для обговорення / Л. Л. Тюльпа. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 110 с.
.

subjects-04-full Суспільні науки (історія, правознавство, суспільствознавство, економіка)

Барнінець, О. В. Використання ігор на уроках історії в 7-8 класах: навчальне видання / О. В. Барнінець. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 141 с.
Брецко, Ф. Ф. Правознавство. Практичний курс. 9 клас. В 2-х частинах: конспект-довідник / Ф. Ф. Брецко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – с.
Десятов, Д. Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії: навчальне видання / Д. Л. Десятов. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Кашкарьов, Г. В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. В 2-х частинах / Г. В. Кашкарьов. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – с.
Кращі уроки. Правознавство. Практичний курс. 9 клас: навчальне видання / Упоряд. Н.Л. Кляксен. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с.
Старєва, А. М. Методика навчання історії і особистісно орієнтований підхід: навчальний посібник. В 2-х частинах / А. М. Старєва. – Миколаїв: Іліон, 2011. – с.
Сценарії позакласних заходів. Правознавство: навчальний посібник / Упоряд. Н. Л. Кляксен. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 125 с.
Учитель року. Кращі уроки. Історія України / Упоряд. Н. Л. Кляксен. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.

subjects-05-full

Українська мова

Вивчення української мови в 6 класі: посібник для вчителів. Ч. 2. / Упоряд. М. І. Пентилюк. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 112 с.
Голобородько, Є. П. Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень / Є. П. Голобородько. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 383 с.
Горошкіна, О.М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова, А. В. Нікітіна. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 171 с.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.1. / Уклад. С. І. Науменко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 174 с.
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. В 2-х вип. – Харків: Вид. група «Основа», 2012.
Нікішина, Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови в 11 класі / Т. В. Нікішина. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 367 с.
Остапенко, Н. М. Технологія сучасного уроку української мови: навчальний посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. Руденко. – К.: Вид. центр «Академія», 2011. – 248 с.
Слюніна, О.В. Усі уроки української мови в 10 класі. ІІ семестр. Профіль – українська філологія / О. В. Слюніна. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 320 с.
Українська мова за новою програмою: 11 клас / Упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська. – К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.
Шабельник, Т. М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: плани-конспекти для шкіл українською мовою навчання / Т. М. Шабельник. – Харків: Вид-во «Ранок», 2011. – 256 с.

subjects-06-full

Українська література

Гальонка, О. А. Позакласна робота з української літератури: навчальне видання / О. А. Гальонка – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 93 с.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.1 / Уклад. С. І. Науменко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 174 с.
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. В 2-х вип. – Харків: Вид. група «Основа», 2012.
Матюшкіна, Т. П. Позакласне читання на уроках української літератури / Т. П. Матюшкіна. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 174 с.
Новиков, А. О. Українська драматургія на уроках літератури / А. О. Новиков. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 159 с.
Токмань, Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г.Л. Токмань. – К.: Вид. центр «Академія», 2012. – 312 с.
Чупринін, О. О. Українська література. 11 клас: тестові завдання, відповіді: навчальне видання / О. О. Чупринін. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Чупринін, О. О. Усі уроки української літератури в 9 класі. ІІ семестр / О. О. Чупринін. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 510 с.
Усі уроки української літератури в 11 класі. Академічний рівень та стандарту / Упоряд. О. М. Чхайло. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 604 с.
Юніцька, Н. М. Теорія літератури в школі / Н. М. Юніцька. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.
.

subjects-07-full

Математика

Возняк, Г. М. Математика. 11 клас. Збірник тестових завдань. Рівень стандарту / Г. М. Возняк, Н. В. Бавій. – Тернопіль: «Підручники і посібники»,2011. – 128 с.
Заслонкіна, Л. С. Задачі з параметрами / Л. С. Заслонкіна – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 108 с.
Карпік, В. В. Дослідження логарифмічних функцій за допомогою похідної. Побудова графіків / В. В. Карпік. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 125 с.
Карпік, В. В. Тестовий тренінг. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання/ В.В. Карпік. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 94 с.
Математика. 5 клас: збірник задач і завдань для тематичного оцінювання / Упоряд. А. Г. Мерзляк. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 120 с.
Пліско, О. В. Задачі з параметрами для 7-8 класів / О. В. Пліско. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.
Рогівська, Т. С. Рівняння з параметрами. Розробки занять елективного курсу для 8 класу / Т. С. Рогівська. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 140 с.
Скнар, Н. Г. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та незалежного оцінювання: навчально-методичний посібник / Н. Г. Скнар. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.
Харік, О. Ю. Елементи математичного аналізу для школярів. Ч.1 / О. Ю. Харік. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.

subjects-08-full Фізика та астрономія
Бережной, Ю. А. Як розповісти школяру про атомні ядра: посібник / Ю. А. Бережной. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Гопко, З. Г. Лабораторні та практичні роботи з фізики. 10 клас. Рівень стандарту, академічний та профільні рівні / З. Г. Гопко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.
Кабановський, О. В. Фізика та астрономія: початкові відомості. В 2-х частинах / О. В. Кабановський, Ф. С. Познанський. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Кирик, Л. А. Фізика. 11 клас. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Рівень стандарту, академічний рівень: різнорівневі самостійні та тематичні контрольні роботи / Л .А. Кирик. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 296 с.
Кисільова, Л. В. Фізика людини. Елективний курс. 8-9 класи / Л. В. Кисільова. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.
Попова, Т. М. Культурно-історичний зміст навчання фізики в загальноосвітній школі. В 2-х частинах / Т. М. Попова. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 11.
Рябченко, Ж. Ф. Оптичні прилади у військовій техніці. Інтегрований учнівський проект / Ж. Ф. Рябченко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 112 с.
Рябченко, Ж. Ф. Фізика за малі гроші. Демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів еа наочних посібників. 7 клас / Ж. Ф. Рябченко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 110 с.
Сучасна фізика для пішоходів: навчальне видання / Ред. М. Ф. Шульга. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 117 с.
Сущенко, С. С. Як підвищити ефективність вивчення електродинаміки в школі: методичні рекомендації / С. С. Сущенко, Л. С. Недбаєвська. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 80 с.
Форкун, Н. В. Кількість теплоти. Теплові машини. 8 клас: інтерактивні уроки / Н. В. Форкун. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.
subjects-09-full

Хімія

Гранкіна, Т. М. Самостійні та контрольні роботи. Загальна хімія / Т. М. Гранкіна. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 78 с.
Гранкіна, Т. М. Хімія. Задачник з «помічником» / Т. М. Гранкіна. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 96 с.
Ковальова, В. Д. Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії / В. Д. Ковальова. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с.
Котляр, З.В. Органічна хімія: посібник – практикум для учителів та учнів / З. В. Котляр, В. М. Котляр. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 112 с.
Краснопьорова, А. П. Хімія радіоактивних елементів. В 2-х частинах / А. П. Краснопьорова. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – с.
Малахова, Н. М. Пізнавальні завдання з хімії. 7-9 класи: навчальне видання / Н. М. Малахова. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Овчаренко, І. Ю. Розробки уроків хімії за інтегральною технологією. 11 клас: навчальне видання. Ч. 1 / І. Ю. Овчаренко, І. В. Стеценко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 95 с.
Овчаренко, І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 10 клас: навчальне видання / І. Ю. Овчаренко, І. В. Стеценко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.
Овчаренко, І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 7 клас: навчальне видання / І. Ю. Овчаренко, І. В. Стеценко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
Пигуль, В. С. Збірник задач з хімії з розв’язанням і поясненнями. 10-11 класи / В. С. Пигуль, Г. Ф. Сударєва, Р. Р. Абжалов. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.
Позакласні заходи з хімії. Вип.7: навчальне видання / уклад. В. М. Шуліка. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 94 с.
Радецький, О. М. Дидактичний матеріал для 10 класу. Профільний рівень / О. М. Радецький. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.
Триполко, О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії / О. В. Триполко. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 112 с.