Українська мова і література

2010
ukraine-lang-01-big ukraine-lang-02-big

Анрусенко, В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури. В 2-х кн. / В.П. Андрусенко. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009.

Для вчителів буде цікавим опис технології діалогічного навчання. В посібнику подаються фрагменти проблемних лекцій, уроки евристичних та сократичних бесід. Детально розглядаються ігрові форми роботи в системі діалогічного навчання, серед яких дидактичні, ділові та рольові ігри. Для уроків позакласного читання пропонуються диспути за творами Михайла Коцюбинського, Ліни Костенко та григора Тютюнника, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, М. Хвильового та інших.

ukraine-lang-03-big

Нищета, В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури: навчальне видання / В.А. Нищета. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 153 с.

Навчальний посібник презентує теоретичний матеріал та методичні відомості про одну із сучасних педагогічних технологій — метод проектів. Подано уроки розвитку зв’язного мовлення, розроблені за проектною технологією. Для викладання літератури пропонуються зразки використання методу проектів при вивченні творів І. Франка, Л. Українки, У. Самчука, І. Багряного, О. Гончара та багатьох інших.

ukraine-lang-04-big

Кобцев, Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: англійська мова, українська та зарубіжна література, історія України, етика: навчальне видання / Д.А. Кобцев. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 299 с.


У навчальному посібнику охоплено всі види мовленнєвої діяльності та запропоновано способи оцінювання навчальних досягнень учнів, рівня сформованості їх мовної та мовленнєвої компетентностей через аудіювання, тестові завдання в контексті міжпредметної соціокультурної інтеграції.
.

ukraine-lang-05-big Десятов, Д.Л. Методика використання наочності на уроках історії Стародавнього світу / Д.Л. Десятов. -Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 143 с.

Ця книга допоможе вчителю побудувати уроки історії на основі використання цілісної системи методів роботи з наочністю, результатом яких стане оволодіння учнями як предметно-історичними, так і загальнонавчальними вміннями та навичками. Значну частину посібника складають дидактичні матеріали.

ukraine-lang-06-big

Хавіна, С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури: навчальне видання / С.Я. Хавіна. -Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 190 с.

Автори пропонують розробки веселих уроків, матеріали для засідань мовного гуртка, розробки конкурсних програм, мовних свят, вистав, які допоможуть творчо підійти до організації позакласної роботи.

ukraine-lang-07-big

Нетрадиційні уроки. Українська мова. 5-12 класи: навчальне видання / Уклад. Л.І. Нечволод. – Х.: ТОРСІНГ Плюс, 2008. – 256 с.

Мета посібника — допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методи роботи, відійти від шаблонів, навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості учнів..

ukraine-lang-08-big

Відкриті уроки з української мови та літератури. Вип. 3. / Уклад. Н.Д. Павлова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 191 с.

Книга містить конспекти нетрадиційних уроків з української мови та літератури для 5-11 класів. Розроблені уроки відзначаються багатоваріантністю форм і методів організації праці, побудовані на засадах розвивального навчання, що сприяє розвитку в учнів мовленнєвих операцій.