Щукін Володимир Володимирович

Щукін Володимир Володимирович (22 жовтня 1954, Токмак — 14 травня 2021, Миколаїв) — український історик-краєзнавець, викладач, кандидат історичних наук, доцент. Коло дослідницьких інтересів: історична регіоналістика, історична юдаїка, історія вітчизняної культури.

Народився 22 жовтня 1954 р. в м. Великий Токмак Запорізької області. В 1976—1980 рр. навчався на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту.
Працював вчителем в середній школі, викладачем та завідувачем відділенням в Миколаївському культурно-освітньому училищі.
В 1988—1995 рр. — на викладацькій роботі в Миколаївському державному педагогічному інституті.
В 1996—1998 рр. — старший викладач, зав. відділенням в Миколаївському вечірньому правовому коледжі.
В 1998—2015 рр. — старший викладач, доцент в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії, з 2005 р. — в Миколаївському інституті права Одеської національної юридичної академії. З 2011 р. — завідувач кафедри гуманітарних дисциплін.
В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття» за спеціальністю 07.00.01 — Історія України (Спеціалізована вчена рада Запорізького національного університету; науковий керівник — доктор історичних наук, професор М. М. Шитюк).
В 2012—2015 рр., а також в 2015—2018 рр. — член спеціалізованої вченої ради К 38.134.01 у Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1206 від 26 жовтня 2012 року, Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.).
Учасник численних наукових конференцій. Автор понад 250 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій.
Науковий керівник та редактор науково-популярного краєзнавчого електронного ресурсу «Фаберова дача. Энциклопедия истории Николаева и Николаевской области».
Був убитий в Миколаєві 14 травня 2021 року.