2010-2014: видання бібліотеки

2014

Глаголь добро : суспільно-гуманітарний краєзнавчий альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Глаголь добро : суспільно-гуманітарний краєзнавчий альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. – Миколаїв, 2014. – № 2. – 349 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Матеріали альманаху розповідають про діяльність бібліотек, проблеми освіти і суспільно-культурне життя, про цікавих творчих людей, які зробили вагомий внесок в суспільне і культурне життя нашого міста.
evro-big Європейський Союз: історія і сучасність : бібліографічний покажчик/ Упоряд. Н. В. Радутна, Н. В. Щербак, Л. В. Шутяк; автор вступ. статті. Палагнюк, Ю.В. – Миколаїв, науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва. – 2014. – 12 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

Курс на вступ до Європейського Союзу є головним та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, що закріплений у Законі України “Про основи національної безпеки України” (2003), Законі України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” (2010), Європейський вибір України обумовлювався усвідомленням необхідності незалежності, безпеки, політичної стабільності, економічного розвитку країни та соціальної злагоди в суспільстві.

media-big Медіакультура особистості : бібліографічний покажчик / упор. Л. В. Шутяк. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2014. – 32 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
До вашої уваги пропонуємо другий випуск бібліографічного покажчика «Медіакультура особистості», в якому ми спробували узагальнити досвід національного експерименту з впровадження медіаосвіти. В рамках експерименту активно працюють 20 загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва та області. Медіапедагоги та науковці, узагальнюючи досвід медіаосвіти інших країн, запропонували вітчизняну модель медіаосвіти та експериментальну програму курсу «Медіакультура» для старшокласників.
Важливим чинником успішної реалізації шкільної медіаосвіти є трансформація шкільної бібліотеки в потужний інформаційно-освітній центр навчального закладу, усвідомлення бібліотекарем своєї нової ролі, яка потребує суттєвого оновлення та поглиблення професійних знань і компетентностей.
Покажчик включає статті з періодичних видань, отриманих бібліотекою протягом 2007-2013 років, а також книги 2013 року.
dgu-big Державно-громадське управління освітою : бібліографічний покажчик / упор. Н.В. Щербак. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2014. – 24 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Демократизація суспільних процесів, що все більше виявляє себе як закономірність суспільного розвитку, безпосередньо торкається закладів освіти, організації навчально-виховного процесу, управління закладом. У широкому контексті ця закономірність реалізується в системі освіти як державно-громадське управління. «Сучасна система управління сферою освіти, – підкреслюється в «Національній доктрині розвитку освіти України», – має розвиватись як державно-громадська, враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентоспроможності освітніх послуг. Діяльність освітян має спрямовуватись на пошук нових, демократичних, відкритих моделей управління освітою, що орієнтує освітні процеси не на відтворення, а на розвиток. Нова модель системи управління сферою освіти має бути демократичною і відкритою. У ній передбачається забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки, внаслідок чого змінюються навантаження, функції, структура і стиль центрального і регіонального управління освітою.”
Всі ці проблеми знайшли своє відображення в матеріалах, включених до бібліографічного покажчика «Державно-громадське управління освітою».
ushinsky-big Ідеї К. Ушинського живі для майбутнього (до 190-річчя від дня народження) : біобібліографіч. покажчик / упорядник Н. В. Радутна; рецензент В. І. Шуляр. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2014. – 20 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Біобібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності Костянтина Дмитровича Ушинського – видатного педагога, основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки, підручників для початкового навчання.
У покажчику представлено бібліографію праць К. Д. Ушинського, що видані з 1948 року до 2004 року та літературу про життя і діяльність.
Покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди К. Ушинського.

2013

ped-big Шлях української педагогіки. Вип. 14 : бібліографічний покажчик / упор. Н. В. Щербак. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2013. – 48 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Реформування сучасної освіти базується на національних та історичних надбаннях українського народу, а досягнення, які має сьогодні національна школа, значною мірою спираються на накопичений педагогічний досвід з найдавніших часів до сучасності.
До чергового випуску бібліографічного покажчика «Шлях української педагогіки» включено матеріали з історії освіти, що надійшли до фондів бібліотеки протягом 2012-2013 років.
Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів вузів, аспірантів, вчителів та вихователів, студентів, працівників бібліотек. Його мета – сприяти науково-дослідницькій роботі та підвищенню рівня професійної кваліфікації та педагогічної майстерності.
pdnz-big Психологічна служба дошкільного навчального закладу : бібліографічний покажчик / упорядник Л. В. Шутяк. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2013. – 32 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Психологічна служба в системі освіти, і найперше в її дошкільній ланці, має сьогодні радикально переорієнтуватись на пріоритет цінностей саморозвитку, самореалізації особистості дитини, на створення адекватного середовища розвитку, на впровадження особистісно-орієнтованої педагогіки. Призначенням психологічної служби в дошкільній ланці освіти є психологічний супровід розвитку дитини, розвиток і гармонізація всіх сторін прояву дитячої активності в соціумі, в різних видах діяльності.
zdorov-big Здоров’язберігаюча педагогіка: технології реалізації : бібліографічний покажчик / упорядник Н. В. Радутна. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2013. – 25 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Ситуація зі станом здоров’я підростаючого покоління в нашій країні є досить песимістичною. З однієї сторони, в школах відбуваються позитивні зміни: відкриваються нові медичні кабінети, удосконалюються методи діагностики, діти отримують харчування і т. п. А з іншого боку – збільшується кількість школярів з нервово-психічними порушеннями, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, вчителям важко справлятися з підлітками, інтерес до навчання знижується, рівень культури здоров’я, як учнів, так і вчителів, катастрофічно падає та інше. І що найбільш важливо – знижується рівень духовно-морального здоров’я дітей і підлітків, що здійснює руйнівний вплив на всі інші сторони здоров’я.
Отже, стан здоров’я підростаючого покоління в значній мірі пов’язаний зі станом системи освіти.
Тому, забезпечення оздоровчо-освітнього процесу в навчальному закладі, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів – це стратегічні завдання освіти.
Матеріали бібліографічного покажчика допоможуть вам у створенні моделі управління розвитком здоров’язбережного освітнього середовища, виявленні особливостей діяльності педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя у всіх учасників освітнього процесу.
psychotherapy-big Психотерапія: теорія та практика : бібліографічний покажчик / упорядник Л. В. Шутяк. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2013. – 36 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Застосування психотерапевтичних методів в освіті стало можливим після об’єднання ідеї гуманної особистісно орієнтованої педагогіки з окремими арт-терапевтичними технологіями. Це дало змогу адаптувати найбільш відомі технології естетотерапії до проблем дитячого віку в пристосуванні до реальності (почуття неповноцінності, скутості, відчуженості, відгородження у соціальних контактах тощо), в корекції неадаптованої поведінки, в консультуванні з проблемних життєвих ситуацій для досягнення внутрішньої гармонії та реалізації творчого потенціалу.
Покажчик включає статті з періодичних видань, отриманих бібліотекою протягом 2007-2012 років та книги, що надходили до бібліотеки з 2001 до 2012 року.
dosvid-big Виховання патріотизму у школярів-читачів бібліотеки на прикладах духовної та матеріальної культури українського народу : перспективний досвід роботи / упоряд. К. О. Тімчекно, Л. К. Буяр. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2013. – 36 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Нинішній час характеризується увагою до особистості. Особливо це помітно (та й важливо) у педагогіці. Тому досвід кожного неординарного працівника на ниві просвітництва заслуговує на всебічну увагу. Особистісний внесок у справу освіти й виховання повинен бути виявленим, вивченим та впровадженим у масову практику всіх працюючих з дітьми, що є кінцевою метою цієї роботи.
Досвід роботи з краєзнавства та виховання любові до рідного краю завідувач бібліотеки МЗОШ №42 Л.К. Буяр заслуговує на увагу та ознайомлення з ним, з подальшим вивченням та впровадженням.
media-big Медіакультура особистості : бібліографічний покажчик / упорядник Л. В. Шутяк. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2013. – 23 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
У сучасному світі стрімко розвиваються інформаційно-комунікаційні технології та різноманітні системи мас-медіа, а все це потребує цілеспрямованої підготовки кожного з нас, особливо дітей та молоді, до вмілого й безпечного користування ними. Останнім часом медійні засоби потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління. Саме тому, актуальною є проблема медіакультури особистості, необхідності становлення і розвитку медіаосвіти. Перед сучасною освітою постає важливе питання – навчити молоде покоління розуміти медіа-інформацію, мати уявлення про її можливості та механізми, а також знати наслідки негативних впливів на користувачів. В Україні поки що медіаосвіта не є системною і здійснюється стихійно з ініціативи педагогів-новаторів. З метою виправлення ситуації державою була розроблена Концепція впровадження медіаосвіти в Україні.
Як же розібратися з усіма перевагами та недоліками сучасного мадіапростору? Як ефективно використати всі можливості інформаційного середовища у всіх сферах нашого життя і, особливо, в навчально-виховному процесі? Як захистити себе і дітей від агресивного впливу медіасередовища та протистояти медійним маніпуляціям? Відповіді на ці та інші запитання вам допоможуть знайти матеріали бібліографічного покажчика “Медіакультура особистості”,підготовленого Миколаївською науково-педагогічною бібліотекою м. Миколаєва.
Мета бібліографічного покажчика – познайомити педагогічні кадри всіх рівнів,соціальних педагогів, практичних психологів, шкільних бібліотекарів з матеріалами, які розкривають можливості інформаційного простору, його вплив на формування особистості, а також використання медіаресурсів в навчально-виховному процесі.
Видання включає в себе біля 260 бібліографічних записів книг та публікацій з періодичних видань, що надійшли до фондів нашої бібліотеки з 2004 до 2013 року.

2012

o-2012-1-30-big Освітянин Інформаційний бюлетень.
Завантажити повний текст (Adobe PDF)
Евристичний підхід вимагає від педагога вміння визначати концептуальну основу власного пошуку.
Серед великої кількості методик евристичного навчання важливу роль у викладанні біології відіграють когнітивно-креативні методи. Даний посібник містить як теоретичний матеріал так і методичні розробки вчителів.

biology Використання когнітивно-креативних методів навчання в процесі вивчення біології / упоряд. Л. І. Мазуркевич, Н. В. Радутна. – Миколаїв, 2012. – 43 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Евристичний підхід вимагає від педагога вміння визначати концептуальну основу власного пошуку.
Серед великої кількості методик евристичного навчання важливу роль у викладанні біології відіграють когнітивно-креативні методи. Даний посібник містить як теоретичний матеріал так і методичні розробки вчителів.
chemistry Інформаційно–комунікаційні технології та сучасний урок хімії / упоряд. Л. І. Мазуркевич, Н. В. Радутна. – Миколаїв, 2012. – 64 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Сучасні інформаційно–комунікаційні технології навчання набувають сьогодні все ширшого застосування. Вони поєднують у собі ознаки словесних (учні слухають, учитель розповідає), демонстраційних (учні спостерігають, учитель демонструє) й практичних (учні здійснюють дослідження, учитель керує цим процесом, здійснює інструктаж) методів одночасно, їх можна назвати комплексними. Однак основною особливістю комплексних методів навчання є те, що вони поєднують у собі всі канали передачі інформації, максимально включають всі види пам’яті.
Даний посібник містить матеріали з досвіду роботи вчителів хімії міста.
form Формування мотивації навчальної діяльності школярів: бібліографічний покажчик / упор. Н. В. Радутна. – Миколаїв: науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва. – 2012. – 12 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
schoollib Бібліотека сучасної школи: бібліографічний покажчик / упор. Л. В. Шутяк. – Миколаїв: науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2012. – 42 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Мета бібліографічного покажчика «Бібліотека сучасної школи» — довести до бібліотекарів шкіл інформацію про документи, що висвітлюють сучасні тенденції розвитку бібліотек навчальних закладів, актуальні питання теорії, методики та практики бібліотечної справи, організації роботи бібліотек освітньої галузі, впровадження нових інформаційних технологій в їх діяльність, а також поглибити професійну свідомість бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів щодо їх ролі в сучасному освітньому просторі.
Покажчик містить понад півтисячі бібліографічних описів книг і публікацій у вітчизняних і зарубіжних фахових періодичних виданнях, які надійшли до фондів Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва у період з 2004 до 2012 року.
ped_13 Шлях української педагогіки: бібліографічний покажчик / упор. Н. В. Щербак. – Миколаїв: науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2011. – 35 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

2011

almanah Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. – Миколаїв, 2011. – № 1. – 286 с.
Завантажити повний текст (Adobe PDF)
Альманах присвячений 65-річчю заснування науково-педагогічної бібліотеки. Матеріали альманаху розповідають про діяльність бібліотек, проблеми освіти і суспільно-культурне життя, про цікавих творчих людей, які зробили вагомий внесок в суспільне і культурне життя нашого міста.
chemistry Сучасні підходи до розуміння сутності процесу навчання при викладанні хімії / упоряд. Л. І. Мазуркевич, Н. В. Радутна. – Миколаїв, 2011. – 44 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
bio Сучасні підходи до розуміння сутності процесу навчання при викладанні біології / упоряд. Л. І. Мазуркевич, Н. В. Радутна. – Миколаїв, 2011. – 80с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
lesson Сучасний урок літератури: бібліографічний покажчик / упор. Н. В. Радутна. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2011. – 28 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
 
media Медіакультура особистості: бібліографічний покажчик / упорядник Л. В. Шутяк. – Миколаїв : НПБ м. Миколаєва, 2011. – 20 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

ukr Україна – наш спільний дім: рекомендаційний список літератури / упорядник Н. В. Радутна. – Миколаїв, 2011. – 3 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
 
lang Мовно-літературна освіта: компетентністний аспект / упоряд. Н.В.Радутна. – Миколаїв, 2011. – 16 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
ps Психологічна служба в структурі загальноосвітнього навчального закладу: бібліографічний покажчик. – Миколаїв : НПБ м. Миколаєва, 2011. – 32 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
pm Педагогічні музеї України: історія і сучасність: бібліографічний покажчик. – Миколаїв : НПБ м. Миколаєва, 2011. – 12 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

2010

Клуб – это общность интересов, или Клубное движениев библиотеке: из опыта работы / сост. Е. А. Тимченко, А. С. Зимин. – Николаев: Научно-педагогическая библиотека г. Николаева, 2010. – 24 с.
Завантажити повний текст (Adobe PDF)

tol Вчимося бути толерантними : рекомендаційний список літератури. – Миколаїв : НПБ м. Миколаєва, 2010. – 8 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
sp Соціальний педагог : бібліографічний покажчик / упорядник Н. В. Радутна. – Миколаїв : НПБ, 2010. – 18 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
 
ped2010 Шлях української педагогіки : бібліографічний покажчик / упор. Н. В. Щербак. – Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2010. – 24 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
 
ukraine Україна — полікультурна держава : бібліографічний покажчик. – Миколаїв : НПБ м. Миколаєва, 2010. – 4 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

osvita Інклюзивна освіта : рекомендаційний список літератури / упорядник Н. В. Радутна. – Миколаїв, 2010. – 6 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
 
vol Волонтерський рух – шлях до громадянського суспільства : рекомендаційний список літератури / упоряд. Л. В. Шутяк – Миколаїв, 2010. – 6 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
form Формування життєтворчості на основі компетентнісного підходу: рекомендаційний список літератури / упоряд. Н. В. Радутна. – Миколаїв : НПБ м. Миколаєва, 2010. – 3 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)