Менеджеру освіти

2018
​​​​

Романюк, Ірина.
Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу / І. Романюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-634-613-4 : 40.00 грн.
У навчально-методичному посібнику розкриваються основні питання керівництва дошкільним навчальним закладом, надаються практичні поради, що стосуються змісту управлінських функцій. Особливу увагу приділено питанням здійснення педагогічного аналізу, розробки річного плану та організації контролю в умовах дошкільного навчального закладу. Для фахівців у галузі теорії і методики дошкільної освіти, керівників,педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів,студентів педагогічних вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільне виховання”.
Рибалко, Людмила Сергіївна.
Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко , А. В. Яцинік. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 112 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.11). – ISBN 978-617-00-2559-3 : 3.00 грн
У монографії подано концептуальні підходи, зміст і компоненти, технологію розвитку організаційної культкри керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти. Підвищення вимог суспільства до особистості керівника освітньої залузі та недостатній рівень сформованості його організаційної культури зумовлюють особливу актуальність досліджувальної проблеми. Монографію адресовано керівникам і методистам дошкільних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти.
Василенко, Надія Володимирівна.
Хмарні технології в управлінні навчальним закладом / Н. В. Василенко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 112 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.1). – ISBN 978-617-00-2305-6 : 3.00 грн.
У посібнику висвітлено популярну тему хмарних технологій, надано методичні рекомендації щодо їх використання в управлінні навчальним закладом.
Черновол-Ткаченко, Раїса Іванівна
Нарада як інструмент управлінської діяльності сучасного менеджера освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко, В. В. Григораш. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.12). – ISBN 978-617-00-2881-5 : 6.71 грн.
Нарада – найпопулярніший метод і засіб управлінської діяльності. І водночас що, як не нарада, найчастіше підлягає критиці за її неефективність? Мабуть, кожен керівник бував розлючений після присутності на некорисній, з його погляду, нараді, проте це не заважало йому проводити аналогічні наради зі своїми підлеглими. Про наради сказано чимало,та чи означає це, що проблему з неефективними нарадами розв’язано? Отже, не завадить здійснити екскурс у море управлінської літератури і ще раз ознайомитись із роздумами та досвідом керівникиів-практиків, учених і дослідників щодо організації нарад.
Василенко, Надія Володимирівна. Професійна комунікативна компетентність фахівця: психолого-педагогічні аспекти мережевої комунікації / Н. В. Василенко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 112 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.9). – ISBN 978-617-00-2821-1 : 6.71 грн.
У навчальному посібнику розкрито сутність комунікативної компетентності особистості, представлено концепцію мережевого інформаційного суспільства та надано змістовно-технологічне забезпечення розвитку комунікативної компетентності фахівців. Для керівників навчальних закладів, викладачів системи післядипломної освіти.
Приходько, Валентин Миколайович
Моніторинг якості освіти: тезаурус термінів і понять / В. М. Приходько. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2017. – 96 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.1). – ISBN 978-617-00-2907-2 : 7.67 грн.
Тезаурус складено за енциклопедичним принципом. Викладеним в ньому поняттям надано трактування у контексті сучасних досягнень у галузі моніторингових досліджень та управління сучасними загальноосвітніми навчальними закладами. Тезаурус розраховано на вчителів, керівників навчальних закладів освіти, методистів, працівників управління освітою, науковців і студентів вищих навчальних закладів.
Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів. Ч.1. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2017. – 160 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.3). – ISBN 978-617-00-2992-8 : 7.67 грн.
Довідник розрахований на керівників навчальних закладів, соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників, яким доводиться вирішувати конфліктні ситуіції, що виникають у педагогічному середовищі. Пояснення понять, розкриття їх наукового змісту формує більш високий освітній і професійний рівень педагогів, дає змогу вільно оперувати поняттями конфліктології, втілювати їх в життя та користуватися ними для запобігання конфліктних ситуацій та вирішення конфліктів різного спрямування.
Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів. Ч.2. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2017. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.4). – ISBN 978-617-00-3010-8 : 7.67 грн.
Іонова, Олена Миколаївна. Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія / О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. Гресь. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 144 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.4). – ISBN 978-617-00-2664-4 : 6.71 грн.
У монографії логічно розкрито суть поняття “здоров’язберігаюча діяльність керівника ЗНЗ” як невід’ємної складової його управлінсько-педагогічної діяльності, що спрямована на створення оздоровчого середовища (фізично-предметного, психологічно-комунікативного, навчально-виховного) навчального закладу та забезпечення підтримки, збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників (школярів, педагогів, батьків) педагогічного процесу. Уточнено основні функції, критерії та показники успішності організації здоров’язберігаючої діяльності керівника ЗНЗ. Монографію призначено для керівників навчальних закладів,слухачів системи післядипломної педагогічної освіти.
Васильченко, Лілія Володимирівна. Організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання в закладах освіти / Л. В. Васильченко, І. С. Лапшина. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.1). – ISBN 978-617-00-2590-6 : 6.71 грн.
У цьому посібнику запропоновано методичні рекомендації, напрацьовані членами творчих груп викладачів КЗ “ЗОІППО” ЗОР “Навчально – методичне забезпечення дистанційної освіти” (керівник Л.В.Васильченко) та керівників закладів освіти і методистів РВО “Дидактичне проектування та впровадження системи дистанційного навчання на рівні навчального закладу” (керівник І.С. Лапшина) щодо впровадження дистанційного навчання в Запорізькій області. Адресовано керівникам навчальних закладів, організаторам дистанційного навчання.
Духно, Надія Костянтинівна. Організація методичної роботи. Ч.1 / Н. К. Духно. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 96 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.10). – ISBN 978-617-00-2839-6 : 6.71 грн.
У навчальному посібнику розкрито сутність методичної роботи в школі:зміст,форми організації,структуру. Особливої уваги надано діяльності методичних об’єднань,роботі з молодими вчителями.
Духно, Надія Костянтинівна. Організація методичної роботи. Ч.2 / Н. К. Духно. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 96 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.11). – ISBN 978-617-00-2865-5 : 6.71 грн.