Виховна робота

2015
vr-01-big

Бернацька, О. Б. Арт-терапія у вихованні самостійності підлітків / О. Б. Бернацька. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 120 с. (Бібліотека “Шкільного світу”).

Однією з проблем сучасних дітей є небажання дорослішати та відповідально ставитися до власного вибору. Використання арт-терапевтичних технік сприяє розвитку природного прагнення дітей до самостійності. У книжці викладено програму арт-терапевтичних занять із учнями 9-12 років загальноосвітніх та інтернатних закладів освіти й описано досвід проведення занять за пропонованою програмою. Книжка адресована психологам, соціальним педагогам, класним керівникам. Вона допоможе порозумітися з дітьми та розвивати в них здатність до самостійного вчинку.

vr-02-big

Білик, С. В. Нащадки козацької слави. Організація національно-патріотичного виховання молодших школярів на військово-козацьких традиціях. – Харків.: Вид. група “Основа”, 2015. – 176 с. – (Бібліотека журналу “Початкове навчання та виховання”; вип. 2).

Посібник містить розробки навчально-виховних заходів та рекомендації щодо відродження історико-культурних та господарських цінностей українського козацтва, організації національно-патріотичного виховання молоді на військово-козацьких традиціях. Для вчителів, вихователів групи продовженого дня, заступників директорів з навчально-виховної роботи, студентів педагогічних факультетів.

vr-03-big

Гайда, Л. А. Музей у навчальному закладі / Лариса Гайда. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Книжка містить матеріали, що стосуються діяльності музеїв при навчальних закладах України: нормативно-правову базу, короткий історичний нарис їхнього розвитку та сучасний стан. Значну увагу приділено актуальним аспектам навчально-методичного забезпечення діяльності краєзнавчих гуртків, інформації щодо можливостей їх співпраці з державними установами, громадськими організаціями та музеями. Подано список літератури, що орієнтує вчителя на ознайомлення із сучасним музеєзнавством. Пропонується програма “Юні музеєзнавці” та методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем.

vr-04-big

Гончаров, В. Л. Дівчаткам про дорослі таємниці життя / В. Л. Гончаров. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 120 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Книжка Володимира Гончарова “Дівчаткам про дорослі таємниці життя” – це відверта розмова з дівчатами-підлітками про становлення та формування майбутньої мами, дружини, успішної жінки. Книжка особливо цікава тим, що її автор — чоловік. А саме чоловічого погляду на те, якою має бути сучасна жінка, інколи так не вистачає у нашому фемінізованому світі. Пропоновані матеріали можуть бути цікавими та корисними для педагогів, психологів, соціальних педагогів, студентів, інтереси яких зосереджені на вирішенні проблем дитинства дівчаток-підлітків, батьків.

vr-05-big

Демченко, О. П. Виховні ситуації в особиснісно зорієнтованому просторі початкової школи: монографія / О. П. Демченко. – К. : Видавництво Дім “Слово”, 2014. – 416 с.

У монографії цілісно узагальнено теоретичні підходи щодо значення і місця виховних ситуацій у системі методів виховання, систематизовано й доповнено методичні особливості їх моделювання в особистісно зорієнтованому освітньому просторі початкової школи; розкрито сутність готовності майбутніх учителів початкових класів до створення виховних ситуацій як складової загальної готовності до виховної роботи; обгрунтовано науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до створення виховних ситуацій. Адресовано дослідникам у галузі теорії та методики виховання, викладачам вищих педагогічних навчальних закладів освіти, слухачам магістратури, студентам, учителям та широкому педагогічному загалу.

vr-06-big

Ємець, А. А. Як навчити дитину розуміти і любити літературу: Коло читання молодших школярів / Альона Ємець. – К.: Шкільний світ, 2011. – 112. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

У книжці розглянуто окремі аспекти сучасного кола читання учнів початкової школи, поставлено актуальні питання розвитку їхньої читацької діяльності, запропоновано шляхи формування вдумливого читача. Розраховано на вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів та батьків.

vr-07-big

Жеребньова, Л. В. Соціально-психологічний театр / авт.-упоряд. : Любов Жеребньова, Тетяна Артеменко. – К.: Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Книжка “Соціально-психологічний театр. Посібник із корекційно-розвивальної і просвітницько-профілактичної роботи” – спроба узагальнити напрацювання фахівців психологічної служби системи освіти в застосуванні такої форми профілактичної роботи, як соціально-психологічний театр. У книжці читач знайде рекомендації з організації соціально-психологічного театру, опис особливостей інтерактивного соціально-психологічного театру імпровізації “Форум”, а також зразки сценаріїв, які були апробовані практичними психологами і соціальними педагогами. Посібник розрахований на працівників психологічної служби, педагогів-тренерів, усіх, хто цікавиться груповими інтерактивними формами роботи з учнівською молоддю.

vr-08-big

Зубко, А. М. Методика формування у молодших школярів наукової картини світу : навчальний посібник / А. М. Зубко, В. В. Кузьменко, В. В. Примакова; за ред. В. В. Кузьменка. – 2-е вид. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2013. – 163 с.

У навчальному посібнику обгрунтовано основні підходи до визначення поняття “наукова картина світу”, проаналізовано особливості діяльності вчителя початкових класів у напрямі її формування в учнів, визначено та проілюстровано умови відповідної підготовки педагогів у післядипломній освіті. Матеріал посібника спрямований на забезпечення обізнаності вчителів з питань формування в молодших школярів наукової картини світу, вмотивованості педагогів до виконання такої роботи, розширення наукової картини світу кожного освітянина. Для вчителів, студентів вищих навчальних закладів, методистів, викладачів.

vr-09-big

Коновалова, М. В. Виховні заходи в початкових класах / М. В. Коновалова. – Харків.: Видавница група “Основа”, 2015. – 110 с. – (Бібліотека журналу “Початкове навчання та виховання”; вип. 5).

Посібник містить розробки різноманітних за тематикою заходів з національно-патріотичного, естетично-екологічного виховання, а також заходів здоров’язбережувального спрямування та матеріали для проведення інформаційних хвилинок в початкових класах. Для вчителів початкової школи, заступників директорів з навчально-виховної роботи, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

vr-10-big

Кузьменко, В. В. Методика полікультурного виховання учнів в умовах родинно-шкільного освітнього простору: навчальний посібник / В. В. Кузьменко, Л. В. Чумак; за ред. В. В. Кузьменка. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2012. – 247 с..

У навчальному посібнику обрунтовано основні підходи до визначення поняття “полікультурне виховання”, проаналізовано особливості діяльності вчителя щодо формування полікультурно вихованої особистості підлітка в умовах родинно-шкільного освітнього простору. Матеріал посібника спрямовано на забезпечення обізнаності вчителів з питань полікультурного виховання учнів середніх класів у родинно-шкільному освітньому просторі, підготовки педагогів до такої роботи, розширення відповідних знань кожного освітянина сучасного поліетнічного соціуму. Призначено для вчителів, студентів вищих навчальних закладів, методистів, викладачів.

vr-11-big

Мазій, А. Ю. Шаховий гурток / А. Ю. Мазій. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2011. – 112 с. – (Шкільний гурток).

Книга серії “Шкільний гурток” присвячена цікавій і захопливій грі в шахи. Посібник містить програму та навчально-тематичний план занять, методичні вказівки до навчальних планів, розробки занять шахового гуртка, поради та рекомендації для його керівника та цікаві завдання для учнів. Посібник для керівників шахових гуртків та дітей, які хочуть навчитися основам шахової гри.

vr-12-big

Мартинчук, Н. Б. Журналістика у школі / Н. Б. Мартинчук, І. І. Бойчук. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2010. – 128 с. – (Шкільний гурток).

У посібнику подаються пояснювальна записка, програма, календарно-тематичне планування, теоретичні і практичні матеріали для занять гуртка “Основи журналістики”. Пропоноване видання допоможе школярам реалізувати учнівський проект — створення шкільної газети. Посібник призначений для керівників гуртків, вчителів, які викладають основи журналістики у школах, гімназіях, та ліцеях. Посібник розрахований також на педагогів, які викладають факультативні курси у класах з профільним навчанням (філологічний профіль), з поглибленим вивченням української мови і літератури.

vr-13-big

Марцинів, Н. М. Фольклорно-етнографічний гурток / Н. М. Марцинів, У. В. Перхалюк . Тернопіль-Харків: Ранок, 2009. – 128 с.. – (Шкільний гурток).

Пропоноване видання містить орієнтовний тематичний план занять, програму фольклорно-етнографічного гуртка, сценарії театралізованих дійств, які можна використовувати у гуртковій роботі. Посібник розкриває особливості організаційної та навчально-виховної роботи у гуртку, містить поради щодо організації фольклорно-пошукової роботи. Для керівників шкільних гуртків, учителів української словесності.

vr-14-big

Павлик, Н. В. Гармонізація характеру старшокласників: спецкурс / Н. В. Павлик. – К.: Ред. загальноосвітніх газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Інноваційний навчально-психологічний спецкурс спрямований на гармонізацію характеру сучасних старшокласників та студентів шляхом формування моральних ставлень, позитивного мислення, позитивних почуттів, здобуття навичок моральної поведінки. Спецкурс поєднує такі форми психологічної роботи, як лекції, дискусії, психотренінги, рольові ігри. Книжка буде корисною для практичних психологів та педагогів, які працюють з учнівською молоддю.

vr-15-big

Слабодух, М. Я. Краєзнавчий гурток / М. Я. Слабодух . – Тернопіль-Харків: Ранок, 2012. – 114 с. – (Шкільний гурток).

Видання допоможе педагогу організувати краєзнавчий гурток у школі або позашкільному закладі освіти. В рамках руху учнівської молоді за збереження і примноження звичаїв, обрядів і традицій українського народу “Моя земля — земля батьків” діють різні учнівські експедиції, акції тощо, зразок яких подано у даному посібнику. Туристсько-краєзнавче спрямування в рамках руху мають дві експедиції : Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція учнівської молоді “Краса і біль України” та Всеукраїнська історико-географічна експедиція учнівської молоді “Історія міст і сіл України”. Для керівників туристсько-краєзнавчих гуртків, школярів.

vr-16-big

Толкачова, Л. Інтерактивні прийоми у вихованні / Л. Толкачева; упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К.: Шкільний світ, 2013. – 120 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Як зробити виховну роботу цікавою, корисною та змістовною одночасно? Як поєднати бажання дітей з виховними впливами? Відповідь проста — погратися! “Усі на світі люблять гру!”, – казав Шарль Монтеск’є. Перевіримо?! Книга містить опис трьохсот апробованих різноманітних інтерактивних прийомів виховної роботи для школярів усіх вікових груп. Вміщено незвичайні фізичні вправи, інтелектуальні ігри, історія яких налічує понад декілька сотень років. Герої казок прийдуть на допомогу у процесі виховання. Матеріали допоможуть навчити дітей критично мислити, вирішувати складні моральні проблеми, аналізувати, зважувати альтернативні думки, приймати продумані моральні рішення, брати участь у дискусіях, іграх, спілкуватися з іншими людьми. Для педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл усіх рівнів: класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів із виховної роботи.

vr-17-big

Січко, С. М. Джура : книга майбутнього захисника Вітчизни : навчальний посібник / С. М. Січко, В. В. Тимченко. – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2009. – 104 с.

Навчальний посібник адресовано педагогічним працівникам для практичного використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладах.

vr-18-big

Слюсаренко, Н. В. Гендерний підхід до організації навчально-виховного процесу сучасної школи : навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / Н. В. Слюсаренко. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Херсон: РІПО, 2011. – 243.

У навчально-методичному посібнику проаналізовано історичні аспекти гендерної соціалізації молоді та її безпосередній зв’язок із трудовою підготовкою, висвітлено роль та місце жіноцтва в історії розвитку суспільства, показано, що у гендерному розподілі праці існує дисбаланс, розглянуто можливості організації навчально-виховного процесу сучасної школи з урахуванням гендерних аспектів. Посібник адресовано учителям шкіл та іншим працівникам системи освіти, студентам вузів, широкому колу громадськості.

vr-19-big

Формування соціальної компетенції старшокласника / упоряд. Ж. М. Сташко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Матеріали, представлені в книжці, будуть корисними для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників (кураторів), вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

vr-20-big

Широкорадюк, Л. Лихослів’я у шкільному середовищі : профілактика і корекція / Лілія Широкорадюк. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Лихослів’я сьогодні, на жаль, поширене не тільки серед дорослих, а й серед дітей. У книжці подано психолого-педагогічний аналіз цього негативного соціального явища, особливості лихослівного слововживання у системах “учень-учень” та “учень-дорослий”. Запропоновано систему профілактично-корекційних заходів для учнів, учителів та батьків, яка допомагає вирішувати цю проблему. Книга адресована вчителям, шкільним психологам, батькам, учням та студентам ВНЗ.