Професійна самореалізація вчителів в контексті Нової української школи

​​​2020​

Рибалко, Л. С. Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті нової української школи / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, С. В. Кіриченко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 144 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.9).
У контексті Нової української школи вчитель має стати самодостатнім і вільним щодо вибору різних напрямів професійної самореалізації в освітньому процесі. В освітній проектній діяльності сучасний учитель розкриває свій професійний потенціал, збагачує його новою інформацією, згуртовує школярів навколо освітніх проблем, допомагає їх розв’язати.
Рибалко, Л. С. Професійна самореалізація педагогів: іншомовне освітнє середовище, технологія самореалізації вчителів іноземної мови / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Г. В. Твердохліб. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2019. – 112 с.
У монографії розкрито сутність, зміст та етапи професійної самореалізації вчителів. Особливої уваги надано технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов за умов іншомовного освітнього середовища.

Підласий, І П. Як стати компетентним педагогом? В 3-х частинах / І. П. Підласий. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2019.

Ч. 1. Підковуємося теоертично. – 112 с.

Ч. 2. Мислимо критично. – 128 с.

Ч. 3. Діємо практично. -112 с.

У першій частині книги розкрито сутність поняття «компетентність», описано стандарти компетентного вчителя, запропоновано модель компетентного педагога та визначено основні шляхи впровадження компетентнісного підходу в освітній процес. У другій частині описано технологію проєктування компетентнісного уроку, актуалізовано проблему організації дослідницької діяльності учнів, описано шляхи упровадження компетентнісного тестування. У третій частині актуалізовано такі поняття, як “якість освіти” ,“партнерська технологія і співпраця”, “мозкосумісні методики.” Окрему увагу надано сучасним підходам до виховання.

Назаренко, В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : науково-методичний посібник. В 2-х частинах / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.7).
Ч. 1- 96 с.
Ч. 2 – 80 с.
У науково-методичному посібнику обґрунтовано соціальну сутність професійної діяльності педагога, уточнено складові соціальної структури його особистості, охарактеризовано чинники взаємодії закладу післядипломної освіти та регіональної методичної служби як підґрунті професійного зростання педагогічних і керівних кадрів, теоретично обґрунтовано методику й організаційно-управлінські умови формування готовності педагога до досягнення професійного успіху. У другій частині обгрунтовано соціальну сутність професійної діяльності педагога, уточнено складові соціальної структури його особистості, охарактеризовано чинники взаємодії закладу післядипломної освіти та регіональної методичної служби як підгрунтя професійного зростання педагогічних і керівних кадрів, теоретично обгрунтовано методику й організаційно-управлінські умови формування готовності педагога до досягнення професійного успіху.
Костікова, І. І. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи / І. І. Костікова, Т. Є. Дерев’янко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.5).
У виданні розкрито проблеми формування дослідницької культури вчителів предметів гуманітарного циклу в системі методичної роботи закладу загальної середньої освіти. Визначено сутність, структуру дослідницької культури педагогів; проаналізовано систему методичної роботи; розкрито середовище для формування дослідницької культури педагогів предметів гуманітарного циклу.
Каплінський, В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навчальний посібник для вчителів / Василь Каплінський. – 7-е вид. – Київ : ТОВ “КНТ”, 2018. – 80 с.
Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується педагогам, студентам вищих навчальних закладів до використання на заняттях з педагогіки, методик виховної роботи, основ педагогічної майстерності, а також під час педагогічної практики.
Калошин, В. Ф. Як ефективно діяти вчителю в критичній ситуації / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2011. – 128 с.
Матеріали посібника знайомлять читача з психолого-педагогічними прийомами, застосування яких у навчально-виховному процесі суттєво зменшує прояви негативної поведінки вихованців. Вони дозволять кожному зацікавленому педагогу ефективно управляти учнями у складних ситуаціях, використовуючи при цьому педагогічні технології з чітким і зрозумілим алгоритмом дій. Для педагогів, керівників навчальних закладів.
Калошин, В. Ф. Як учителю зберегти емоційну стійкість / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.7).
Особливості педагогічної діяльності призводять до виникнення у вчителів напруженого стану від якого крок до стресу, професійного вигорання, апатії, депресії, песимізму, що досить негативно впливає як на їхню діяльність, так і на здоров’я. Із метою надання практичної допомоги вчителям щодо запобігання такого надмірного психічного стану розроблено цей посібник.
Кудрик, Л. Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню / Л. Кудрик, А. Бешлей, У. Мельник. – К. : Видавнича група “Шкільний світ”, 2019. – 216 с. – (Б-ка “Шк. світу”).
У посібнику розкрито значення коучингу як сучасної освітньої технології та інструменту розвитку особистості. Подано різноманітні коучингові техніки, практики, проєктивні методики, психологічні казки для самопізнання і самовдосконалення, медитації для гармонізації психоемоційного стану особистості, набір цікавих та дієвих інструментів, що допоможуть тим, хто візьме їх на озброєння.
Шуляр, В. І. Акмеологічні засади розвитку професійно-методичної компетентності педагога в системі післядипломної освіти (із досвіду роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) : науково-методичний посібник / В. І. Шуляр. – Миколаїв : ОІППО, 2019. – 68 с.
Автором запропоновані акмеологічні засади розвитку професійно-методичної компетентності вчителів. Вибудувано систему заходів щодо розвитку професійно-методичної компетентності педагогічних працівників та узагальнено досвід роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з цього напряму діяльності.
Гречаник, О. Є. Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : монографія / О. Є. Гречаник, В. В. Григораш. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2019. – 144 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.9).
У монографії представлено науково-теоретичні та практичні засади формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти.
Хлєбнікова, Т. М. Організація особистісно зорієнтованого навчання в системі післядипломної освіти / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2019. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.12).
У монографії представлено науково-теоретичні та практичні засади особистісно зорієнтованого навчання в системі післядипломної педагогічної освіти.