2015-2016: видання бібліотеки

Видання бібліотеки готуються згідно запитів користувачів і спрямовані для педагогічних працівників з метою удосконалення організації навчально-виховного процесу. В бібліографічних виданнях представлена література із баз даних науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва.

2016

 vin “Слово моє, сила моя…” (до 80-річчя від дня народження М.С. Вінграновського): біобібліографічний покажчик / упоряд. Н.В. Радутна, Н. В. Щербак, Л. В. Шутяк. – Миколаїв : Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2016. – 60 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
Бібліографічний покажчик присвячений М. С. Вінграновському – видатному українському письменнику з нагоди 80-річчя від дня народження. В ньому представлені твори письменника та література про життя і творчість.
Покажчик адресовано науковим, педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам та усім тим, кого цікавить життя і творчість М.С. Вінграновського.
lit_yemyhiya Літературна ємигія в особах: біобібліографічний покажчик / упоряд. Г. М. Гич [та ін.] – Миколаїв, ОІППО, 2016. – 406 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

Даний біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчій діяльності миколаївських письменників – ювілярів 2016 року.
У посібник з можливою повнотою включено видання творів та літературу про життя і творчість, а також біографічні довідки 12-ти літераторів-краян: Валерія Бабича, Олеся Бердника, Валерія Бойченка, Миколи Вінграновського, Катерини Голубкової, Дніпрової Чайки, Олександра Іванова, Бориса Мозолевського, Адріана Топорова, Анатолія Харлановича, Спиридона Черкасенка, Еміля Январьова.
Матеріал у покажчику подано за алфавітом прізвищ персон. Твори письменників розташовані за хронологічним принципом, у межах років – за алфавітом авторів та назв. Публікації про життя та творчість – в алфавітному порядку авторів та назв.
До видання включено літературу з фондів бібліотек-учасниць, які долучилися до створення покажчика, та деяких бібліотек України, зокрема, Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України для дітей, наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, наукової бібліотеки університету «Києво-Могилянська  академія» тощо.
Хронологічні рамки відбору літератури: 1907-2016 рр. Відбір матеріалів завершено у березні 2016 року.
Посібник розрахований на освітян, науковців, студентів, учнів ЗОШ, бібліотечних працівників та всіх, кого цікавить життя і творчість письменників Миколаївщини.

  Від медіаграмотності до медіакультури : навчально-методичний комплекс медіазанять / наук. редактор В. І. Шуляр – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 68 с.
Завантажити у форматі PDF
Медіакультура особистості / Упор. Т. П. Крячко. За науковою редакцією В. І. Шуляра. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 144 с.
Завантажити у форматі PDF
Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016 року). – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 124 с.
Завантажити у форматі PDF
Mediacultura Від медіаграмотності до медіакультури : бібліографічний покажчик / упор. Л. В. Шутяк; авт. вступ. ст. К. Картузов. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2016. – 45 с.
Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)
З метою якісного інформаційного забезпечення навчальних курсів з медіаосвіти ми пропонуємо вам бібліографічний покажчик «Від медіаграмотності до медіакультури».
Упорядковуючи даний бібліографічний покажчик, ми виокремили роботу бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу – оптимального, доступного і надійного джерела забезпечення інформаційно-пізнавальних потреб всіх учасників навчально-виховного процесу – користувачів інформації: учнів, педагогів, батьків.
Видання включає в себе книги та публікації з періодичних видань, що надійшли до фонду нашої бібліотеки протягом 2007-2015 рр. та поч. 2016 року.
Видання розраховане на керівників шкіл, медіапедагогів, шкільних бібліотекарів, психологів, батьків та студентів.

2015

psikultura

Психологічна культура керівника : бібліографіний покажчик / упор. Л. В. Шутяк – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2015. – 28 с.

Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

Психологічна культура керівника – складова професійної підготовленості фахівця до здійснення складних і різноманітних за змістом функцій керівника : конструктивно розв’язувати проблеми, бути відповідальним, мудро чинити в складних ситуаціях, думати про доцільність своїх дій. Подбати про підвищення рівня психологічної культури – завдання, виконання якого потребує знання психології особистості, соціально-психологічних проблем об’єкта управління й ефективного використання їх в практичній управлінській діяльності.
Сподіваємося, що матеріали нашого бібліографічного покажчика допоможуть прискорити пошук інформації для формування позитивних особистісних налаштувань, позитивного мислення та поведінки за допомогою спеціально спрямованих процесів розвитку і саморозвитку.
До цього видання внесено книги, статті з періодичних видань, отриманих бібліотекою протягом 2007-2015 років.
Видання адресовано керівникам освітніх закладів, методистам, шкільним психологам та студентам.

 metod-big Роль шкільного бібліотекаря у здійсненні пошуково-дослілницької роботи у навчальному закладі : Методичні рекомендації / Упор. Тімченко К. О. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека, 2015.

Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

writers-big Письменники-краяни: ювіляри 2016 року : біобібліографічний покажчик/ ред. В. І. Шуляр; укл. Н. В. Радутна, Н. В. Щербак, Л. В. Шутяк. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2015. – 32 с.

Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

Біобіліографічний покажчик присвячено життю та творчості письменників-ювілярів Миколаївщини 2016 року. В ньому представлено біографічні матеріали про них , а також списки літератури про їх життя і творчість.
Покажчик рекомендовано вчителям, студентам, бібліотечним працівникам та всім тим, кого цікавить життя і творчість письменників Миколаївщини.

Медіакультура особистості: бібліографічний покажчик Медіакультура особистості: бібліографічний покажчик / упор. Л. В. Шутяк. – 2 вид., дороблене. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2015. – 36 с.

Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

До вашої уваги пропонуємо друге видання другого випуску бібліографічного покажчика «Медіакультура особистості», який ми доповнили доробками науковців та напрацюваннями вчителів-експериментаторів — учасників професійної спільноти медіапоедагогів.
Медіаосвіта — це окремий освітній напрям, що забезпечує підготовку дитини до ефективної взаємодії з інформаційним простором. ЮНЕСКО відносить медіаосвіту до важливих прав людини в інформаційну добу.
Спеціалізацією експерименту в Миколаївській області було визначення варіювання моделей шкільної медіаосвіти, які мають розмаїття конфігурацій, – це і модель медіаосвіти, зосереджена навколо бібліотеки, і кущовий варіант для сільських малокомплектних шкіл району, інтегровані авторські програми впровадження медіаосвіти в курси мови, інформатики тощо.
Доповнення включає публікації з періодичних видань, що надійшли до фондів нашої бібліотеки протягом 2014-2015 рр.
Видання розраховане на медіапедагогів, шкільних бібліотекарів, студентів.

vs

“Я для тебе горів, український народе…” : біобібліографічний покажчик / Упоряд. Н. В. Щербак; рецензент В. І. Шуляр. – Миколаїв: науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2015. – 16 с.

Завантажити у форматі DOC (Microsoft Word)

Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчості Василя Симоненка – найвідомішого поета і прозаїка, що належав до групи шістдесятників в українській літературі. У покажчику представлено твори В. Симоненка та літературу про його життя і творчість. Покажчик рекомендовано вчителям, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам та всім тим, кого цікавить життя і творчість Василя Симоненка.