Методологічна культура вчителя

2018​​​​​

Рибалко, Л. С. Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті нової української школи / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, С. В. Кіриченко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 144 с.

У контексті Нової української школи вчитель має стати самодостатнім і вільним щодо вибору різних напрямів професійної самореалізації в освітньому процесі.. В освітній проектній діяльності сучасний учитель розкриває свій професійний потенціал, збагачує його новою інформацією, згуртовує школярів навколо освітніх проблем, допомагає їх розв’язати. В монографії розглядаються теоретичні питання цього напрямку, педагогічні умови самореалізації вчителів в освітній проектній діяльності, а також пропонуються додатки з розробками терінінгів, анкетуваннь з цього питання.

Костікова, І. І. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи / І. І. Костікова, Т. Є. Дерев’янко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 128 с.

У виданні розкрито проблеми формування дослідницької культури вчителів предметів гуманітарного циклу в системі методичної роботи закладу загальної середньої освіти. Визначено сутність, структуру дослідницької культури педагогів; проаналізовано систему методичної роботи; розкрито середовище для формування дослідницької культури вчитеів предмеиів гуманітарного циклу.

Бурлака, С. М. Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами технології розвитку критичного мислення та проектної діяльності / С. М. Бурлака. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 109 с.
У посібнику розглянуто методичні засади та психологічні основи формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами технології розвитку критичного мислення та проектної діяльності у сучасній початковій школі, надано розробки уроків з використанням технології розвитку критичного мислення, інтегрованих уроків та проектів у 3-4-х класах.. Кожна розробка містить цікавий додатковий матеріал до уроку.

Формування предметних компетентностей засобами проектного навчання / авт.-упор. К. О. Баханов. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 128 с.

Посібник, розроблений науковцями під керівництвом відомого методиста, доктора педагогічних наук К. О. Баханова, присвячений методичним проблемам застосування проектної технології навчання на уроках історії та її ролі в розвитку предметних компетентностей учнів.

Сучасний урок математики компетентнісного спрямування : інформаційно-методичний збірник / упоряд. Т. В. Свєтлова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 126 с.

У пропонованому інформаційно-методичному збірнику розглянуто дидактичні та методичні аспекти реалізації компетентнісного підходу в навчанні математики в основній школі, надано рекомендації щодо проектування сучасного уроку математки компетентнісного спрямування.

Зубкова, Т. Г. Реалізація наскрізних ліній на уроках хімії. Ч.1 / Т. Г. Зубкова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 80 с.

Компетентнісний підхід до навчання у сучасній школі передбачає наявність наскрізних змістових ліній упродовж усього курсу хімії. Автор пропонує конкретні шляхи реалізації цієї задачі на уроках.

Мотивація діяльності учнів на уроках загальної географії / уклад. В. Д. Попов. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 96 с. : іл., табл.

В посібнику пропонуються різноманітні варіанти вправ і прийомів мотивації учнів до навчально-методичної діяльності на уроках курсу географії “Загальна географія” в 6 класі. Матеріали систематизовано за темами відповідно до чинної програми курсу.

Крок за кроком – до успіху. Ранкові зустрічі у 1-2-х класах / упоряд.: О. В. Стребна, Г. О. Соценко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 77 с.
Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, присвячений методиці проведення ранкових зустрічей у 1-2-х класах. Зміст ранкових зустрічей спрямовано на формування успішної особистості, мотивації її до навчання, на формування ключових компетентностей (необхідність робити вибір, відповідати за свої рішення, творчо висловлювати власні ідеї, використовувати навички спільного навчання, розвивати вміння критично мислити) . Розглядається методика проведення ранкових зустрічей та пропонуються окремі конспекти проведення таких зустрічей.

Дмитренко, К. А. Інноваційні методи викладання зарубіжної літератури / К. А. Дмитренко, М. В. Коновалова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 92 с.

У посібнику на конкретних прикладах викладено методику застосування різноманітних інноваційних прийомів на уроках зарубіжної літератури в умовах Нової української школи. Охарактеризовано інтерактивні методи й візуальні засоби, проектні й мультимедійні технології, що сприяють особистісно орієнтованому навчанню під час вивчення зарубіжної літератури .

Федчиняк, А. О. Історія повсякденності як засіб формування історичної компетентності / А. О. Федчиняк. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 95 с.

В оновлених програмах з історії суттєво змінився підхід до вивчення історії повсякденного життя люде. Автор посібника пропонує методичні рекомендації з вивчення історії повсякденності, а також висвітлює її роль у формуванні історичних компетентностей.

Вершиніна, І. В. Творчий підхід у викладанні хімії / І. В. Вершиніна. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 80 с.

Автор пропонує розробки інтегрованих і нестандартних уроків та позакласниї заходів з хімії.