Мастера психологии

2010
master-psiho-01-big

Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. – Спб.:Питер, 2008. – 432 с. – («Мастера психологии»).

В книзі представлені матеріали з проблем професіональної придатності в залежності від основних властивостей нервової системи людини. Також автор пропонує своє бачення проблем вивчення особистісного і розумового розвитку школярів шляхом нового виду критеріально орієнтованих тестів. Крім того розглядаються перспективи використання цих методик для організації зворотного зв’язку в закладах освіти.

master-psiho-02-big

Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: учебное пособие / Е.П. Ильин. – С-Пб.: Питер, 2008. – 512 с. – («Мастера психологии»).

Навчальний посібник присвячений основним питанням теорії і методології вивчення мотивації і мотивів людини. Особлива увага приділена аналізу уявлень про сутність мотивів, їх структури і різновидів. Автор пропонує свою особисту концепцію мотивації і мотивів, яка базується на критичному розгляді і синтезі поглядів в психології на цю тему.
Представлені в посібнику психодіагностичні методики можуть бути використані в практичній діяльності спеціалістів системи освіти, спортивної і професійно-організаційної сфери.

master-psiho-03-big

Ильин, Е.П. Психология воли: учебное пособие / Е.П. Ильин. – Спб Питер, 2009.-368 с. – (“Мастера психологии”).

Це друге, перероблене і доповнегне видання навчального посібника присвячене одному з найважливіших розділів психології — теорії і методології вивчення вольових процесів.
В систематизованому вигляді в ньому представлені маловідомі психодіагностичні методики вивчення волі, які можуть бути з успіхом застосовані в практичній діяльності спеціалістів системи освіти та інших сфер.

master-psiho-04-big

Гуревич, К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика: избранные труды / К.М. Гуревич. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с. – («Мастера психологии»).

В книзі зібрані найбільш вагомі для психологічної науки і практики роботи одного з провідних російських спеціалістів в галузі диференціальної психології.
В першу чергу видання буде корисним для тих, хто займається проблемами індивідуальних відмінностей і створенням психологічного інструментарію, психологам-практикам, які вирішують питання відбору персоналу і психологічної допомоги у вирішенні проблем ефективності людини як суб’єкта професійної діяльності.

master-psiho-06

Налгаджян, А.А. Агрессивность человека: научно-популярная литература / А.А. Налгаджян. – СПб.: Питер, 2007. – («Мастера психологии»).

В книзі узагальнені результати сучасних досліджень агресії. В ній ви знайдете багато нових ідей, концепцій і гіпотез, які істотно просувають вперед цю складну і важливу ланку психологічних досліджень. Особлива увага приділена зв’язку агресії з іншими психологічними явищами.

master-psiho-07-big

Экман, П. Психология лжи: научное издание / П. Экман. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с. – («Мастера психологии»).

Спираючись на великий побутовий, історичний і експериментальний матеріал, автор аналізує феномен брехні з точки зору сучасної психологічної науки. Ви дізнаєтесь про те, які особливості людської поведінки, міміки, мови видають нещирість того, хто говорить, свідчать про навмисну брехню.