Загальноприйняті скорочення в українській мові

ДСТУ 3582-97 скасований. У практичній роботі слід користуватися виключно діючими нормами технічних документів. На заміну ДСТУ 3582-97 прийнятий ДСТУ 3582-13.
Пунктом 5.3 ДСТУ 3582-13 визначено наступне: за наявності відповідних тлумачень у тексті документа (видання) дозволено застосовувати специфічні скорочення, не передбачені цим стандартом.
Таким чином, якщо у бібліографічному покажчику у вступній статті, чи у статті «Від укладачів», чи в одному з розділів бібліографічного покажчика, чи на окремій сторінці (можливі ще варіанти) буде представлено перелік застосованих у виданні скорочень та їх тлумачень, то можна робити скорочення, не передбачені діючим ДСТУ.
У п. 4.2 ДСТУ 3582-13, зокрема, сказано: «… Дозволено застосовувати загальноприйняті скорочення слів і словосполучень, які не внесено в додаток А». Загальноприйняті скорочення в українській мові визначає український правопис. У правописі наведено ряд загальноприйнятих скорочень:
акад. — академік; вид. — видання; гр. — громадянин; див. — дивись; доц. — доцент; ім. — імені; і т. д. — і так далі; і т. ін. — і таке інше; і под. — і подібне; напр. — наприклад; н. е. — нашої ери; до н. е. — до нашої ери; о. — острів; обл. — область; оз. — озеро; пор. — порівняй, порівняйте; проф. — професор; р. — рік, річка; рр. — роки; с. — село, сторінка; ст. — станція, сторіччя; т. — товариш, том; тов. — товариш; тт. — товариші, томи. (Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. 4-е вид., випр. й допов. Київ : Наук. думка, 1993. С. 57.)
Скорочення слів «година» і «хвилина» у бібліографічному описі ДСТУ 3582-13 не наведено. Якщо ці слова є частиною заголовку, вони не можуть бути скороченими, адже заголовки не скорочуються, за винятком випадків, коли скорочення наведене в джерелі інформації.
Якщо слова «година», «хвилина» написані після цифр як позначення одиниці фізичних величин, то скорочуються ці слова так, як прийнято скорочувати позначення фізичних величин в Україні: год, хв. Крапку в таких скороченнях не ставлять, тільки якщо це кінець речення:
Ширина футляру 1 м, довжина – 50 см.
Фільм триває 96 хв.
Позначення фізичних величин подано у наказі Мінекономрозвитку України «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин».
При застосуванні скорочень дуже важливо враховувати, для яких цілей складається бібліографічний опис. ДСТУ 7.1:2006 пункт 4.10 визначає: «При составлении библиографического описания в целях обеспечения его компактности можно применять сокращение слов и словосочетаний, пропуск части элемента, объединение различных записей в одну библиографическую запись и другие приемы сокращения…».
Наприклад, при складанні електронних каталогів забезпечення компактності не актуальне. Про економію місця на картці тут не йдеться. А слова, написані без скорочень значно полегшують сприйняття тексту.

Л. Рогальчук, відділ книгознавчих досліджень Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.