Література Миколаївщини

рнн22 травня в науково-педагогічній бібліотеці м. Миколаєва відбулася презентація навчальних посібників:
– Література Миколаївщини (Старовойт Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання МНУ імені В.О. Сухомлинського);
– Художня рецепція постаті Т.Г. Шевченка у творчості письменників Миколаївщини (Старовойт Людмила Василівна, Марцінковський Ігор Богданович, Мірошниченко Ольга Володимирівна).

Важливим завданням професійної підготовки студентів філологічних спеціальностей є створення умов для оновлення змісту і форм навчально-виховного процесу, запровадження освітніх інноваційних технологій, формування у них системного творчого мислення.
Курс літературного краєзнавства займає важливе місце у системі фахової підготовки майбутніх філологів, бо він сприяє формуванню професійних умінь і навичок. Головне завдання спецкурсу – максимально використати творчий потенціал кожного студента у процесі засвоєння матеріалу.
У навчальному посібнику подано літературно- критичні матеріали, що в основному висвітлюють визначальні проблеми творчості письменників Миколаївщини, які пишуть українською та російською мовами.
Основну увагу звернуто на творчість письменників кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Витоки літературно-театральної діяльності розглянуто побіжно. Розвиток театральної справи на Миколаївщині у ХХ столітті подано оглядово. Автор не претендуває на всестороннє і повне висвітлення проблеми, про деяких авторів у літературно- критичних статтях немає згадки. Це викликано незначним обсягом курсу літературного краєзнавства, тому насамперед у посібнику представлено матеріали про творчість членів Національної спілки письменників України.

ParseError thrown

syntax error, unexpected end of file