Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті

г2 жовтня відбулася презентація навчального посібника «Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті». Посібник вийшов у серії «Педагогічна освіта – ХХІ», засновником та редактором якої є Пєхота Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, директор Інституту педагогічної освіти.
Видання складається з семи розділів, авторами яких є колектив науковців у складі:
Пєхоти О.М., Тихонової Т. В., Веліховської О.Б., Халімової Ф. С., Зубенко Т. В., Захар О. Г.
Автори посібника послідовно розкривають важливість опанування ІКТ та впровадження їх у процес навчання, дають поняття щодо інформатизації суспільства та освіти, розглядають питання мережної педагогіки, зокрема найпопулярнішої вікі-технології. Один з розділів посібника присвячено методичним питанням підготовки майбутніх вчителів початкової школи до застосування ІКТ. Приділено також увагу дистанційній педагогічній освіті та технології створення персональних інформаційних освітніх ресурсів – сайтів або блогів.
Кожний розділ має питання щодо самоосвіти та самопідготовки та список рекомендованої літератури.
Книга вийшла друком у видавництві «Іліон» у 2013 році.

ParseError thrown

Unclosed '{' on line 71