Підготовка майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності

Підготовка майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності : монографія / С. Ю. Сургова. – Миколаїв : Іліон, 2021. – 252 с.
ISBN 978-617-534-626-6

У монографії розглядається проблема формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників у ЗВО.
Проаналізовано з дидактичних позицій процес професійної підготовки соціальних працівників, особливості превентивної діяльності майбутніх фахівців.
Подано авторське тлумачення процесу готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників, обґрунтовано і розроблено педагогічні умови формування готовності до превентивної діяльності зазначених фахівців.
Удосконалено технологічне забезпечення процесу готовності до превентивної діяльності через застосування особистісно-орієнтованих технологій навчання, які базується на принципах превентивної діяльності.
Для студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Завантажити повний текст у форматі PDF

ParseError thrown

syntax error, unexpected end of file