Шкільна освіта в Україні та…

У клубі “Позиція” відбулася перша частина великої дискусії про освіту у світі та в Україні зокрема. Розбіжність думок, суперечність висловів про шкільну освіту – ознака цієї дискусії. Тому з’явилося бажання поступово розглянути та обговорити цю важливу складову суспільного життя.

Список матеріалів до теми дискусії у клубі “Позиція” на тему: “Шкільна освіта в Україні та…” з таких розділів:
I. Сучасна школа України і Росії – реалії та міфи
II. Шкільна освіта в країнах Європи
III. Цікавий досвід: США, Канада, Індія.

I. Сучасна школа України та Росії – реалії та міфи

1. Бершадский, М.Е. Существует ли альтернатива традиционному массовому образованию?/М.Е. Бершадский//Педагогические технологии. – 2008. – №1. – С. 10 – 41.

2. Дахин, А. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника?/А. Дахин//Народное образование. – 2007. – №7. – С. 145 – 146.

3. Демышев, В. “Чернобыль” в российском образовании/В.Демышев//Народное образование. – 2007. – №7. – С. 139 – 141.

4. Корсак, К. Про міфологічність поняття “освіта”/К. Корсак//Науковий світ. – 2009. – №4. – С. 2 – 4.

5. Лебедев, О. Восемь проблем модернизации содержания школьного образования/О. Лебедев//Народное образование. – 2007. – №7. – С. 142 – 144.

6. “Сучасна освіта в Україні – 2010”: тринадцята міжнародна виставка навчальних закладів//Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – №1. – С. 46 – 50.

II. Шкільна освіта в країнах Європи

7. Балацька, Н., Пісьменна О. Тенденції розвитку освіти у Великій Британії та США (на матеріалах англомовної преси 2006 – 2007 років)/Н. Балацька, О. Пісьменна//Рідна школа. – 2008. – №5. – С.78 – 80.

8. Батюкова, З. Современные педагогические исследования мирового образования/З. Батюкова//Учитель. – 2007. – 5. – С.27 – 30.

9. Бутова, В.О. Чому фінські школярі найрозумніші, або особливості системи освіти Фінляндії/В.О.Бутова//Управління школою. – 2009. -№35 . – С.15 – 16.

10. Ворон, А. Шкільна освіта поза межами України/А.Ворон//Відкритий урок. – 2008. – №2. – С.16 – 17.

11. Загвоздкин, В.К. Реформа школы в духе компетенственного похода в Германии/В.К. Загвоздкин//Школьные технологии. – 2008. – №3. – С.72 – 77.

12. Запорожченко, Ю.В. Знайомимось з системою освіти в Ірландії/Ю.В.Запорожченко// Обдарована дитина. – 2008. – №1. – С.8 – 12.

13. Кнодель, Л. Сучасна освітня система у Великій Британії/Л.Кнодель//Директор школи. Україна. – 2008. – №1. – С.68 – 72.

14. Князева, М.Д. Образование в странах Европы/М.Д. Князева//Вестник педагогических инноваций. – 2009. – №1. – С.116 – 137.

15. Лавриненко, Н. Реформування шкільної освіти в країнах Західної Європи/Н. Лавриненко//Директор школи (МС). – 2008. – №29 – 30. – С.5 – 36.

16. Новикова, О. Як навчають у німецькій школі, або Німецькі освітні реалії/О. Новикова//Пані вчителька. – 2008. – №6. – С.38 – 39.

17. Папижук, В. Модернізація змісту шкільної освіти у Франції: компетентісний підхід/ Папижук//Рідна школа. – 2008. – №5. – С.75 – 78.

III. Цікавий досвід: США, Канада, Індія

18. Бейзеров, В.А. Среднее образование в США: взлеты и падения/В.А. Бейзеров// Образование в средней школе. – 2008. – №4. – С.48 – 51.

19. Князева М.Д. Образование в Индии/М.Д. Князева//Вестник педагогических инноваций. – 2009. – №2. – С.103 – 114.

20. Полонский, Р.А. Заметки об американском образовании/Р.А. Полонский// Управління школою. – 2009. – №35. – С.15 – 30.

21. Яровая, Е.А. Организация обучения в американской школе/Е.А. Яровая//Школьные технологии – 2008. – №3. – С.63 – 71.