Засідання творчої групи медіапедагогів експериментальних шкіл

0_ff802_c2631a6b_MУперше в засіданні творчої групи медіапедагогів експериментальних шкіл узяли участь бібліотекарі освітянських дитячих та шкільних бібліотек, які впроваджують медіаосвіту в навчальний процес.
Крячко Т. П., старший викладач проаналізувала процеси медіаосвіти в контексті синтезу медійної та інформаційної грамотності, запропонованого ЮНЕСКО: характерні тенденції, актуальність; відмітка, що згідно з документами ЮНЕСКО медіа та інформаційна грамотність втілює базове розуміння 1) функцій медіа, бібліотек, архівів та інших інформаційних служб 2) умов, за якими ЗМІ та бібліотеки можуть ефективно виконувати ці функції. Крячко Т. П. ознайомила учасників творчої групи з останніми роботами О. В. Федорова, президента Асоціації медіа педагогів Росії.
Формування читацької компетентності в системі літературної освіти з використанням медіатекстів зростає і є на часі. Ця проблема важлива для суб’єктів літературної освіти: учителя літератури (педагогічних працівників різних предметів), учнів-читачів, працівників бібліотечних закладів, батьків та ін. Загострення ситуації щодо формування «не читаючої нації» є реальністю, але, на мій погляд, не катастрофою. Важливо адекватно діяти кожному до тих, обставин, які сильніші за нас. Відмовитися від комп’ютерних технологій, інтернетних і медійних засобів тощо сьогодні було б смішним. Протидіяти прогресові, який забезпечує мобільність в одержанні інформації, потреби немає. Важливо в цій ситуації виявити мудрість і відібрати такі медійні тексти для шкільного курсу вивчення літератури, які відповідали б ноотехнологізації, а дії вчителів та інших суб’єктів педагогічного процесу узгоджувалися з використанням ноометодики.
Ноо-освіта мислиться нами як освіта, яка озброюватиме кожного мудрими методами і засобами для формування ноосуспільства, суспільства мудрих громадян, які продукуватимуть один для одного екобезпечні продукти, не руйнуючи природу людини і біосферу. Важливо вибудувати такий набір медіатекстів, які б без ризику допомогли кожному від людини праці (homoergaster) пройти якнайшвидше шлях «людини вмілої» (homohabilis) та «людини розумної» (homosapiens) до «людини спільнодіючої» (homosinergiosus), щоб у ХХІ столітті на кінець бути «ЛЮДИНОЮ ДУХОВНОЮ (homospiritus). І це можливо! Це той шанс, яким ми маємо скористатися.
У системі літературної освіти пропонуємо дозовано та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог використовувати сучасні медіатексти: анімаційні фільми (наприклад, «Фантастичні летючі книги містера МоррісаЛессмора»), кінофільми та телевізійні передачі («Книжковий кошик», «Як ми говоримо», «Как мы говорим» та ін.), відеороліки (про книги і читання взагалі та творчість письменників зокрема), світлини, ілюстрації про життя читачів, створення книг, розвитку літератури; інтернет-сайти літературно-мистецьких організацій, письменників, читацьких спільнот і самих читачів; рекламні проекти («Книга творить людину» – за проектом слоган Святослава Вакарчука і рок-групи «Океан Ельзи», російський продукт «Займися читанням» та ін.); залучення зацікавлених читачів до створення власних літературно-мистецьких продуктів із використанням можливостей інтернет-мережі (інтернет-щоденники читачів; фанфіки тощо).
Осучаснивши читацьке життя школярів, убезпечуючи розумно їх від віртуальних ризиків медіазасобів, організовуючи довірливе спілкування й заохочення до читання і творення власних текстів сучасними засобами, підкреслюючи про вічність паперового винаходу «книги/часопису/журналу/ газети», розумно й дозовано послуговуючись ними в своєму повсякденному житті та професійному можемо сподіватися на появу homospiritus – ЛЮДИНИ ДУХОВНОЇ в українському та європейському просторі.
Денисенко О. М., заступник директора Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки поділилась досвідом проведення занять курсу «Медіакульутра особистості», особливістю якого є запрошення до співучасті журналістів, громадських діячів; дослідження інтелектуального зростання школярів, їхньої компетентності, сформованості та медіа імунітету.
Ілляшенко О. В. ознайомив учасників творчої групи з моделлю медіаосвіти в Комсомольській ЗОШ І–ІІІ ступеня Миколаївської райради, з участю шкільної бібліотеки у створенні медіаосвітьного середовища школи.
У виступі Коваль А. І, вчителя Кривоозерської ЗОШ І–ІІІ ступеня Кривоозерської райради увагу приділено було упровадженню елементів медіаосвіти в урочну та позаурочну діяльність учнів та ролі бібліотеки у цьому процесі.

Програма засідання

Клубу «Позиція»: Думка – маска

клубМузыка слова Галины Сагач в день Святителя Николая Чудотворца
Общечеловеческие ценности определяются 10 заповедями Библии. Любовь, желание творить добро, вообще что-то создавать, созидать, а не разрушать, являются основой, целью и смыслом жизни людей на нашей планете. 19 декабря – значимый день в жизни нашего города Николаева. Ведь это день покровителя города, Святителя Николая Чудотворца. Что же каждый из нас сделал в этот день доброго нужного людям?
Галина Михайловна Сагач, доктор педагогических наук, доктор теологии, пламенный ритор, академик, инициатор создания Народного университета имени Григория Сковороды, уже не впервые приезжает из Киева в наш город с миссией просветительства и благотворительности. Сила слова устами профессионального ритора, человека духовного и воцерковленного, способна дать утешение страждущим, поддержать морально, внушить веру в свои силы, в себя и привести на путь к Храму, который каждый творит в своей душе.
Пламенные слова Г.М. Сагач 19 декабря 2013 г. услышали студенты Николаевского Национального университета им. В.А.Сухомлинского (факультет социальной работы). Эту встречу организовали заведующий кафедры социальной работы доктор педагогических наук, профессор, ректор николаевского филиала Всеукраинского народного университета имени Григория Сковороды – Николай Николаевич Букач, члены его кафедры и Татьяна Ивановна Роскина – директор Николаевской научно-педагогической библиотеки, проректор николаевского филиала Всеукраинского народного университета имени Григория Сковороды. Студенческая аудитория была переполнена слушателями, которые ловили каждое слово профессора Сагач Г.М. о развитии духовно-нравственной и интеллектуальной культуры личности современного общества. Татьяна Ивановна Роскина призвала студентов активнее работать в научно-педагогической библиотеке и в народном университете имени Григория Сковороды, вносить свою лепту в гуманизацию жизни города. Следующая аудитория уже ожидала двух подвижниц просветительского движения в Украине: директор Николаевского приюта для людей старшего возраста и инвалидов Владимир Яковлевич Власов на собственном автомобиле, как на крыльях, привез их на первую литургию, состоявшуюся в новой небольшой церкви в честь Святителя Николая Чудотворца при приюте. Огромное волнение пережили все присутствующие не только на Святой Литургии, но и на последующей встрече в гостиной, где студенты Николаевского аграрного университета, Г.М. Сагач и Т.И. Роскина, другие гости и друзья приюта подарили много сладостей, книг, небольшой концерт и свою любовь всем присутствующим. Эта встреча оставила особый след в сердцах всех участников праздника в честь Святителя Николая Чудотворца.
Третьей аудиторией был николаевский интернат для детей-сирот, с которым также давно дружит университет имени Григория Сковороды. В светлом зале библиотеки интерната собрались ученики пятых-шестых классов и с большим вниманием слушали рассказ профессора Сагач Г.М. об Ангеле-Хранителе г. Николаева Святителе Николае Чудотворце. Дети также получили в подарок сладости и много книг, за что тепло благодарили дорогих гостей.
Четвертой аудиторией стали основатели и активисты николаевского филиала Всеукраинского народного университета имени Григория Сковороды, собравшиеся на традиционную встречу за круглым «чайным столом». Тут откровенно и искренне обсуждались актуальные вопросы последних политических, социально-экономических, идеологических и духовно-нравственных проблем, в частности, и Евромайдан.
Куратор николаевского филиала Всеукраинского народного университета имени Григория Сковороды, профессор Г.М. Сагач изложила концептуальный анализ последних событий с Библейской точки зрения. Как всегда, эта встреча была наполнена взаимопониманием, созиданием, а не разрушением Украинского государства, и надеждой на достойную встречу Рождества Христова.
В читальном зале Николаевской научно-педагогической библиотеки к вечеру уже собралась аудитория философского клуба «Позиция». Все с нетерпением ожидали выступления академика-ритора, профессора-теолога, которая посвятила свои размышления ценностно-смысловому универсуму гениального мыслителя и просветителя Г.С.Сковороды. Аудитория с большим вниманием воспринимала ее исповедальную речь как молитву сердца: глубоко изучать Сковороду, использовать все лучшее, что он подарил человечеству и Христианству. Особенно поразительными были ее откровения о мистическом Сковороде, которые она изложила в своих новых книгах «Благословенний Григорій Сковорода» (Київ, 2013) і «Божий світ і ми. Скрижалі слова» (Херсон, 2013). Как всегда и везде, Г.М.Сагач дарила свои книги и новые публикации сковородинцев, воодушевляя слушателей верить и творить добрые милосердные дела как духовно-интеллектуальную десятину Богу и любимому покровителю города Святителю Николаю Чудотворцу.
Пять аудиторий за один день – это немало, так как люди ждут прямого и честного научного разговора на уровне диалога сердец. Такие встречи нужны в разных городах Украины, они сближают и объединяют, они созидают основы гражданского общества. Работы здесь хватит всем!
Главная проблема сегодня – бездуховность нашей молодежи, погружающейся в компьютерное пространство и подменяющей настоящую реальность виртуальной.
Очень хочется, чтобы пламенные речи Г.М. Сагач слышало как можно больше молодых людей, стоящих перед проблемой выбора на жизненном пути. Мудрые мысли людей высокодуховных и высокообразованных способны помочь найти свой путь, обрести себя и проникнуться светом Творца.
Общение Сагач Г.М. с членами клуба сопровождалось исполнением музыкальных пьес на фортепиано Ольгой Николаевной Петренко, искусствоведом и исследователем развития музыкальной культуры г. Николаева.
Уместны, эмоционально и информационно насыщены были выступления кандидатов философских наук И. Шпачинского, Н. Рожанской, Н. Мирошниковой и В. Митиной – модератора этой темы. Завершило эту встречу хоровое исполнение украинских духовных песен под талантливым руководством известного николаевского журналиста Т. Даниленко.
Такое общение, думается, позволило каждому из присутствующих обогатиться новым для себя содержанием известных истин, подняться на новую ступень в своём духовном развитии.

Перед Словом і Світом…

kremin-big5 грудня відбулася зустріч «Перед Словом і Світом…» з лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Дмитром Кременем.
Вечір був присвячений ювілею Дмитра Дмитровича, тому у залі було чимало друзів та колег письменника, вчителів та викладачів, журналістів та молоді Миколаєва. Студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили та Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського читали вірші поета, отримавши схвальні оцінки автора та присутніх. Вітали ювіляра також піснями, створеними за словами поезій митця, у виконанні юних талантів міста.

Юбилей Учительницы

В субботу 23 ноября 2013 г. в Научно-педагогической библиотеке г. Николаева состоялась встреча выпускников разных лет, учившихся у Торпаковой Валентины Ильиничны, которая проработала учителем математики старших классов в николаевских средних школах № 35 и № 2 с 1937 по 1983 годы.
Встреча была организована в канун 95-летнего юбилея этой известной в нашем городе учительницы. В начале встречи прозвучал рассказ о нелёгком жизненном пути Валентины Ильиничны, учившейся перед войной в педагогическом училище города Пушкин Ленинградской области, а затем – на физико-математическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, где её застала война и блокада окружённого фашистами Ленинграда. Эвакуированная по Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера 2 февраля 1942 года, Валентина Ильинична, находившаяся на грани голодной смерти, была таким образом спасена и доставлена к родителям в с. Кусово Кирилловского района Вологодской области. Там, после выздоровления, 1 сентября 1942 года в Волокославинской сельской школе начался её трудовой путь учительницы математики старших классов. А в 1947 году после окончания годичной аспирантуры ЛГПИ им. А.И. Герцена Торпакова В.И. по направлению института приехала в г. Николаев, где 1 сентября 1947 года начался её первый урок в женской средней школе № 35.
Собравшиеся в Научно-педагогической библиотеке г. Николаева ученики Торпаковой Валентины Ильиничны поделились воспоминаниями о своей любимой учительнице, о тех незабываемых школьных годах, когда они учились у неё не только математике, но и наукам человеческой доброты, честности, порядочности, скромности, точности, аккуратности и интеллигентности. Все эти качества, присущие Валентине Ильиничне, она воспитывала в своих учениках многие годы своей педагогической деятельности. Обо всём этом шла речь на встрече в честь памяти Учителя с большой буквы Торпаковой Валентины Ильиничны. Известно, что её ученики, её выпускники, как правило, с первого раза успешно сдавали вступительные экзамены и хорошо учились в самых престижных советских вузах, становясь первоклассными специалистами в различных сферах нашей жизни. Эти люди составляли и продолжают сегодня составлять интеллектуальную элиту нашего общества. Они в своё время к этому были подготовлены такими учителями, как Торпакова Валентина Ильинична.
Следует заметить, что николаевская Научно-педагогическая библиотека заложила в нашем городе замечательную традицию таких встреч, на которых люди вспоминают и чествуют учителей, писателей, поэтов, других выдающихся наших горожан, благодаря которым развивалась и развивается культура, наука и образование. В организации таких встреч большая заслуга директора библиотеки Роскиной Татьяны Ивановны, которая, чаще всего ведёт эти мероприятия. Вот и эту встречу, посвящённую памяти Торпаковой Валентины Ильиничны, помогла её ученикам подготовить и вела Татьяна Ивановна.
Рассказ о жизненном пути Валентины Ильиничны, многочисленные фотографии и копии уникальных документов времён войны были подготовлены и показаны участникам встречи сыном Торпаковым Сергеем и внуком Торпаковым Андреем, которые бережно хранят память о своей легендарной маме и бабушке.
Торпаков Сергей

Подведение итогов выставки-конкурса книжного знака

0_fd7c7_2caea8a_S29 ноября 2013 г. в НПБ г. Николаева состоялось подведение итогов выставки-конкурса книжного знака. Еще в мае месяце учебно-творческие работы – проекты книжного знака библиотек города и Областной библиотечной ассоциации – студентов специализации «графический дизайн» кафедры дизайна Николаевского филиала КНУКиИ были экспонированы в Научно-педагогической библиотеки при активной поддержке директора библиотеки Роскиной Т.И.
Руководитель учебно-творческих проектов экслибриса Черкесова Инна Григорьевна, профессор, заслуженный деятель искусств Украины активно поддерживает творческие начинания своих воспитанников.
За это время выставку экслибриса посмотрело много горожан. Среди них учителя средних учебных заведений, преподаватели ВУЗов, журналисты, поэты и писатели. Мнения зрителей были учтены при определении мест в конкурсе экслибриса.
Участники выставки-конкурса были награждены дипломами и подарками.
1 место заняла Лищук Виктория, 3 курс;
2 место – Погорелый Олег, 4 курс;
3 место разделили группа авторов – студентов 5 курса (оригинальный экслибрис библиотеки Очаковского военно-исторического музея) и студентка 4 курса Попова Елена.
Директор библиотеки Татьяна Ивановна Роскина пожелала будущим бакалаврам и специалистам графического дизайна успехов в профессиональной деятельности.

Нобелівські лауреати. Частина II

28 листопада відбулась зустріч молодіжного літературного клубу “Alternative”, присвячена темі: “Нобелівські лауреати. Частина II”. Цього разу ми ще раз повернулись до творчості Генріха Белля, а саме: було розглянуто його роман «Очима клоуна». Була представлена постать і творча спадщина  Германа Гессе з подальшою дискусією навколо його знакового роману «Гра в бісер». Але найбільша увага одноклубників цього разу була прикута до особистості  Вільяма Голдінга, до тем його творів і обговорення роману «Володар мух». На цьому клуб поки що залишає невичерпну тему:  “Нобелівські лауреати”. Наступна зустріч буде присвячена відеопоезії, насамперед  IIІ-му Міжнародному фестивалю відеопоезії «CYCLOP», який пройшов 16-17 листопада в Києві. В межах зустрічі ми обов’язково подивимося дванадцять робіт фіналістів конкурсу, які потрапили у шор-лист фестивалю, проведемо своє «альтернативне» голосування й, звісно, ще раз поговоримо про таке актуальне явище, як відеопозія. Наразі все, до найближчої зустрічі.

Аспекти тілесності у сучасній культурі

аспектиЗустріч, яка відбулася у клубі «Позиція» 21 листопада, була як і завжди, цікавою, змістовною та (не побоїмося цього слова!) дуже корисною. Мова йшла про таке близьке (в усіх значеннях!) нам поняття, як власне тіло. Проблемою тілесності, її зв’язку з найвищим у людини – духовністю, цікавились ще древні мудреці. Цьому в історії людства є чимало прикладів. Не будемо їх наводити. Тому демонстрація відеофільму про Володимира Миколайовича Нікітіна – психолога, педагога, актора – була досить дотепною заставкою для наступної доповіді модератора В.Р. Ягьяєва. Непросто було побудувати розповідь про аспекти тілесності у сучасній культурі людства, але науковець це зробив блискуче. На жаль тільки, що не для усіх присутніх (у тому числі студентів МДУ) деякі терміни були зрозумілими , а міркування – прозорими. Але філософія саме і є такою наукою, яка, перш за все, змушує думати і пізнавати. Доповідач аргументовано висвітлював питання взаємодії тіла й розуму, тілесності і інтелекту, взаємозв’язку тіла, душі і духу, де душа є містком між ними. Лунали прізвища видатних філософів, психологів, творців, які були обізнані у цьому питанні. Не обійшлося (як і завжди!) без виступів наших клубних поетів – Є. Гіан, Л. Шифріна та І. Шпачинського. Вірші були не тільки дотепними, але й, як зараз кажуть, «в тему».
Наступна зустріч, яка відбудеться 19 грудня, напередодні католицького Різдва та Нового Року, буде святкова і майже традиційна. Вже вдруге її тема – «Карнавал філософів. Думка – маска». Цього разу пропонується бути не під маскою філософа, а викласти власну улюблену думку. Навіть якщо автор її – саме Ви!

Віршована історія

0_fcd43_4f519fda_M14 листопада в НПБ в рамках нещодавно започаткованого проекту «Історія Миколаївщини – складова у системі патріотичного виховання» відбувся поетичний калейдоскоп «Віршована історія». В ньому взяв участь відомий поет, лауреат багатьох премій та нагород В’ячеслав Тимофійович Качурін. Його цікаву розповідь, про своє поетичне життя, з цікавістю вислухали студенти груп №25, 26 Миколаївського професійного суднобудівного ліцею ім. Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова (куратор Тимошенко Тетяна Іванівна). Низка питань, поставлених поету, з одного боку свідчили про досить високий рівень освіченості, а з другого – були цікаві поетові, тому він досить відверто на них відповів.
Потім молодь ознайомилась з особою поета О.Торхова, який окрім усього є ще й одним з засновників конкурсу «відеопоезії» «Батискаф» і поетичного фестивалю «Ватерлиния» (у Миколаєві, звичайно!). Під час зустрічі студентам були представленні деякі роботи конкурсантів «Батискафа». Досить сучасний погляд на те, яким може бути вірш, сприймався аудиторією з розумінням та захопленням.
Не залишив молодь байдужими й епізод «Колейдоскопу» про досить нове починання, в якому наша бібліотека грає помітну роль, – інтернет журнал «Николаев литературный (litnik.org)». Ними було переглянуто декілька відео про наших поетів. Оформлені до цього заходу виставки та перегляд літератури, звучання пісень на слова місцевих поетів, доповнили яскраві враження учасників.

Голодомор 1932-1933 рр.: нестихаючий біль України

golod-big9 листопада 2013 р. о 13.00 в на базі Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва на виконання указу Президента України від 19 серпня 2013 року № 430/2013 «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні» відбулася науково-практична конференція «Голодомор 1932-1933 рр.: нестихаючий біль України» (до 80-х роковин трагедії). До організації конференції долучилися викладачі кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії та права МНУ ім. В. О.Сухомлинського, керівники освіти міста, працівники науково-педагогічної бібліотеки та державного архіву Миколаївської області.
Виступили : доктор історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та права МНУ ім. В.О. Сухомлинського Шитюк Микола Миколайович, доцент кафедри історії України Горбуров Євгеній Григорович, доцент кафедри історії України Чернявська Катерина Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Петренко Ольга Миколаївна, а також студенти навчально-наукового інституту історії та права.

 

Нобелівські лауреати

мп24 жовтня відбулась зустріч молодіжного літературного клубу “Alternative”. Тема зустрічі – “Нобелівські лауреати” – виявилась дуже цікавою, а доповіді учасників змістовними, об’ємними та емоційними. Так, в рамках зустрічі було розглянуто творчість таких відомих авторів, як Ернест Хемінгуей, Томас Манн, Генріх Белль, Йосип Бродський, Борис Пастернак. Несподіваним було те, що дискусія торкнулась питання: «Які письменники могли б отримати нобелівську премію, через що саме й чому ця участь їх оминула». Серед тих, хто мав би бути нобелівським лауреатом, зокрема були зазначені: Френсіс Фіцджеральд, Курт Воннегут, Милорад Павич і т.д. Слід зазначити, що не всім учасникам зустрічі вистачило часу на те щоб представити свого улюбленого автора з числа нобелівських лауреатів, через що було прийнято одноголосне рішення продовжити тему “Нобелівські лауреати” на наступній зустрічі клубу, яка відбудеться 28 листопада о 18.00 в науково-педагогічній бібліотеці м. Миколаєва. Отже тема: “Нобелівські лауреати. Частина II”.