Культурологічний підхід в освіті

Наш світ став складним, взаємозалежним, полікультурним. Тому зросла відповідальність освіти за підготовку людини, здатної жити в нових умовах. У якості такого суб’єкта соціально-історичного та культурно-відтворюючого процесу виступає гармонійна, моральна, духовно розвинена людина, що вибирає здоровий спосіб життя і вміє не тільки стати частиною навколишнього світу, але й активно діяти в ньому, бути стратегом своєї життєдіяльності. Ось чому організація роботи навчального закладу з урахуванням культурологічного підходу розглядається сьогодні як надзвичайно актуальна. А тому і підготовка покажчика літератури з зазначеної теми є своєчасною.